Selaus tekijän mukaan kokoelmassa VATT Tutkimukset

  • Kansantalouden kehitys vähähiiliskenaarioissa 

   Honkatukia, Juha; Niemi, Janne; Tamminen, Saara
   VATT Tutkimukset : 178 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.11.2014)
   Low Carbon Finland 2050 -platform -hankkeen loppuraportti Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kansantalouden kehitystä Low Carbon 2050-skenaarioissa. Tarkasteluun käytetään laskennallista yleisen tasapainon mallia, jossa ...
  • Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2015–2030 

   Honkatukia, Juha; Niemi, Janne; Ahokas, Jussi; Simola, Antti; Tamminen, Saara; Lehmus, Markku
   VATT Tutkimukset : 181 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 26.05.2015)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan työvoiman tarpeen kehitystä Suomen taloudessa vuosien 2015 ja 2030 välisenä aikana. Tutkimuksessa laaditaan Suomen taloudesta tulevaisuusskenaarioita, joiden perusteella lasketaan ...
  • Vuoden 2011 energiaverouudistuksen kansantaloudelliset vaikutukset 

   Honkatukia, Juha; Tamminen, Saara
   VATT Tutkimukset : 172 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 06.05.2013)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ensisijaisesti vuosina 2011–2015 toteutettavan energiaverouudistuksen vaikutuksia kansantalouteen. Energiaverojen korottamista verrataan ensin kontrafaktuaaliseen vertailuskenaarioon, jossa ...