Selaus tekijän mukaan kokoelmassa VATT Tutkimukset

  • Oman pääoman tuoton vähennyskelpoisuus yritysverotuksessa - Belgian malli 

   Kari, Seppo; Kerkelä, Leena
   VATT Tutkimukset : 153 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 16.12.2009)
   Raportissa tarkastellaan yritysverotuksen mallia, jossa oman pääoman laskennallinen kustannus vähennetään yrityksen veronalaisesta tulosta. Tätä vähennystä kutsutaan ACE-malliksi (Allowance for Corporate Equity). Vähennys ...