Selaus tekijän mukaan kokoelmassa VATT Tutkimukset

  • Hyvän veropolitiikan periaatteet 

   VATT-työryhmä; Kari, Seppo; Rauhanen, Timo; Eerola, Essi; Kosonen, Tuomas; Lyytikäinen, Teemu; Saarimaa, Tuukka
   VATT-julkaisuja : 63 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 05.06.2013)
   Ensimmäinen VATT-Analyysi käy läpi viime vuosien taloustieteellisen verotutkimuksen viisaudet ja johtopäätökset, joiden nojaan hyvä veropolitiikka rakentuu. Tarkastelemme sitä, miten verotus vaikuttaa kotitalouksien ja ...
  • Oman pääoman tuoton vähennyskelpoisuus yritysverotuksessa - Belgian malli 

   Kari, Seppo; Kerkelä, Leena
   VATT Tutkimukset : 153 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 16.12.2009)
   Raportissa tarkastellaan yritysverotuksen mallia, jossa oman pääoman laskennallinen kustannus vähennetään yrityksen veronalaisesta tulosta. Tätä vähennystä kutsutaan ACE-malliksi (Allowance for Corporate Equity). Vähennys ...
  • Osakkeiden normaalituoton verovapaus: Norjan osakeverotuksen malli 

   Kröger, Outi; Kari, Seppo
   VATT Tutkimukset : 148 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 10.06.2009)
   Selvityksessä tarkastellaan osinkojen ja osakkeiden luovutusvoittojen verotuksen kansainvälistä kehitystä viime vuosina. Norjan vuonna 2006 käyttöönottamassa osakasmallissa vero kohdistuu normaalituoton ylittävään osaan ...
  • Verotuksen ja sosiaaliturvan uudistaminen - miksi ja mihin suuntaan? 

   Kari, Seppo; Pehkonen, Jaakko; Eerola, Essi
   VATT Julkaisut : 54 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 06.10.2009)
   Artikkelikokoelma tarkastelee sosiaaliturvan ja verotuksen uudistamistarpeita. Se pyrkii sekä avaamaan taustalla olevia kysymyksiä että tuomaan aineksia keskusteluun siitä, mihin suuntaan pitäisi edetä. Teemat pohjaavat ...
  • Yritysveropohjan harmonisoimisen vaikutus Suomen yhteisöverotuottoon 

   Kari, Seppo; Harju, Jarkko
   VATT Tutkimukset : 156 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.04.2010)
   Euroopan komission työryhmä on valmistellut direktiiviesitystä yhteisen yritysveropohjan (CCCTB) käyttöön ottamisesta EU:n jäsenmaissa. Hanke näyttäisi sisältyvän myös helmikuussa 2010 nimitetyn uuden komission ohjelmaan. ...