Selaus tekijän mukaan kokoelmassa VATT Tutkimukset

  • Yritysveropohjan harmonisoimisen vaikutus Suomen yhteisöverotuottoon 

   Kari, Seppo; Harju, Jarkko
   VATT Tutkimukset : 156 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.04.2010)
   Euroopan komission työryhmä on valmistellut direktiiviesitystä yhteisen yritysveropohjan (CCCTB) käyttöön ottamisesta EU:n jäsenmaissa. Hanke näyttäisi sisältyvän myös helmikuussa 2010 nimitetyn uuden komission ohjelmaan. ...