Selaus tekijän mukaan kokoelmassa VATT-keskustelualoitteita (1990-2008)

  • Alueellinen työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys 1990-luvulla 

   Tuomala, Juha; Montén, Seppo
   VATT-keskustelualoitteita : 292 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.01.2003)
   Lama tasasi alueellisia työttömyyseroja moninkertaistamalla työttömien määrän muutamalla matalan työttömyyden alueella, kun taas suhteellinen kasvu jo valmiiksi korkean työttömyyden alueilla jäi vähäisemmäksi. Kun aktiivisiin ...
  • Työllistyneiden työsuhteiden kesto ja työvoimapolitiikka 

   Tuomala, Juha; Holm, Pasi
   VATT-keskustelualoitteita : 163 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Tutkimuksessa arvioidaan lyhytkestoisten työsuhteiden eli ns. pätkätyösuhteiden, työvoimapoliittisten toimenpiteiden, kotitalouden työttömyysaikaisten tulojen sekä asuinalueen vaikutusta työttömien työllistymiseen avoimille ...
  • Työmarkkinoiden toimintaympäristön muutokset julkisen sektorin palkanmuodostuksen kannalta 

   Holm, Pasi; Tossavainen, Pekka; Tuomala, Juha; Valppu, Pirkko
   VATT-keskustelualoitteita : 209 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tässä raportissa käsitellään valtion palvelussuhteen ehtojen yleisiä lähtökohtia. Taloudellinen lama ja Suomen EU- ja EMU-jäsenyys ovat muuttaneet julkisen sektorin ja valtion työmarkkinatoiminnan ja palkanmuodostuksen ...
  • Työttömien työmarkkinasiirtymät vuonna 1998 

   Tuomala, Juha
   VATT-keskustelualoitteita : 225 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 13.07.2000)
   Vuonna 1998 toimeenpantiin työvoimapoliittisen järjestelmän uudistaminen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia, onko työvoimapolitiikan vaikutuksissa työttömyydestä poistumisen virtaan tapahtunut muutoksia vuosien ...
  • Työttömyyden alueellisen rakenteen kehitys 1990-luvulla 

   Tuomala, Juha
   VATT-keskustelualoitteita : 286 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.12.2002)
   Tutkimuksessa selvitetään, miten työttömyyden alueellinen rakenne kehittyi Suomessa vuosina 1987-1998. Aluejako tehtiin työvoimapiiri- ja TE-keskusluokituksen perusteella. Työttömyyden alueellisen rakenteen ohella tutkittiin ...