Selaus tekijän mukaan kokoelmassa VATT-keskustelualoitteita (1990-2008)

  • Laskelmia miesten ja naisten välisen palkkaeron kaventamisesta julkisella sektorilla 

   Korkeamäki, Ossi
   VATT-keskustelualoitteita : 420 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.04.2007)
   Tutkimuksessa esitetään arvioita julkisen sektorin kuukausipalkkaisten miesten ja naisten välisen palkkaeron kaventamisen kustannuksista. Valtion ja kuntien osalta arvioidaan tämän noin kahdenkymmenen prosentin palkkaeron ...
  • Miesten ja naisten palkkaerot yksityisellä sektorilla 

   Kyyrä, Tomi; Korkeamäki, Ossi; Luukkonen, Antti
   VATT-keskustelualoitteita : 327 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.03.2004)
   Tässä tutkimuksessa valotetaan segregaation osuutta sukupuolten välisen palkkaeron syntyyn teollisuudessa ja yksityisen sektorin palvelualoilla. Teollisuuden toimihenkilöillä naisten keskipalkka on 22 % alhaisempi kuin ...
  • Soviteltu työttömyysetuus: Kohdentuminen ja toimeentulo 

   Korkeamäki, Ossi; Haataja, Anita
   VATT-keskustelualoitteita : 431 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 05.12.2007)
   Soviteltujen työttömyysetuuksien tarkoituksena on parantaa toimeentuloa osittaisen työllistymisen aikana. Raportissa selvitettiin ensin keitä osittain työllistyneet - osittain työttömät ovat, minkä työttömyysetuuslajien ...
  • Työttömyysriskiin vaikuttavat yksilö- ja yrityskohtaiset tekijät Suomessa 1990-1996 

   Korkeamäki, Ossi
   VATT-keskustelualoitteita : 255 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.05.2001)
   Tämän empiirisen tutkimuksen tavoitteena on selvittää suomalaisten yksityisen sektorin työntekijöiden työttömyysriskiin vaikuttavia tekijöitä vuosina 1990-1996. Kattava paneeliaineisto yrityksistä sekä niiden työntekijöi ...