Selaus tekijän mukaan kokoelmassa VATT-keskustelualoitteita (1990-2008)

  • EU:n itälaajenemisen vaikutuksista: laskelmia tasapainomallilla 

   Kiander, Jaakko; Vaittinen, Risto
   VATT-keskustelualoitteita : 259 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 07.09.2001)
   Tässä tutkimusraportissa tarkastellaan EU:n itälaajenemisen taloudellisia vaikutuksia sekä vanhoihin että uusiin jäsenmaihin numeerisen yleisen tasapainon mallin avulla. Raportissa tarkastellaan EU:n itälaajenemisprosessia ...
  • Globalisaatio ja työn loppu? Talous ja työllisyys vuoteen 2030 

   Kiander, Jaakko; Romppanen, Antti; Parkkinen, Pekka; Ilmakunnas, Seija
   VATT-keskustelualoitteita : 231 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 03.11.2000)
   Tässä julkaisussa arvioidaan Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehitysnäkymiä vuoteen 2030 asti. Raportissa kuvataan teknologisen kehityksen, tuottavuuden kasvun ja työllisyyden välisiä riippuvuuksia ja arvioidaan ...
  • Julkisten menojen rakenne ja kehitys: Suomi kansainvälisessä vertailussa 

   Luoma, Kalevi; Kiander, Jaakko; Lönnqvist, Henrik
   VATT-keskustelualoitteita : 249 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.03.2001)
   Tämä raportti tarkastelee Suomen julkisia menoja suhteessa meidän kannaltamme keskeisiin vertailumaihin, muun muassa muihin pohjoismaihin ja Saksaan. Mielenkiinnon kohteena on kokonaismenojen kehityksen lisäksi muuttuva ...
  • Onko Suomessa liian vähän yrittäjiä? 

   Kiander, Jaakko
   VATT-keskustelualoitteita : 343 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 28.09.2004)
   Tässä raportissa vertaillaan yrittäjyyttä eri maissa. Yrittäjyyttä mitataan itsenäisten pienyrittäjien ja ammatinharjoittajien suhteellisella määrällä. Tarkoituksena on asettaa suomalainen toteutunut yrittäjyysaktiivisuus ...
  • Työmarkkinainstituutiot ja joustavuus: Suomi verrattuna muihin OECD-maihin 

   Kiander, Jaakko
   VATT-keskustelualoitteita : 162 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Raportissa tarkastellaan suomalaisten työmarkkinainstituutioiden ja -järjestelmien kykyä edistää työmarkkinoiden joustavuutta ja parantaa työllisyyttä. Suomalaisia järjestelmiä verrataan muihin OECD-maihin. Mielenkiinnon ...
  • Vapaaehtoinen eläkevakuutus ja verotus. Katsaus kirjallisuuteen ja empiirinen kuva vapaaehtoisen eläkesäästämisen kehityksestä 

   Kiander, Jaakko; Kari, Seppo; Karikallio, Hanna
   VATT-keskustelualoitteita : 408 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.12.2006)
   Tutkimuksessa kuvataan vapaaehtoisen eläkesäästämisen kehitystä Suomessa 1990-luvulta viime vuosiin. Tarkastelu hyödyntää tulonjakotilaston otosaineistoja eri vuosilta. Tutkimuksen keskeiset havainnot ovat: Suoritettujen ...