Selaus tekijän mukaan kokoelmassa VATT-keskustelualoitteita (1990-2008)

  • Arvioita ilmasto- ja energiastrategian kansantaloudellisista vaikutuksista 

   Honkatukia, Juha; Kemppi, Heikki; Kerkelä, Leena
   VATT-keskustelualoitteita : 373 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.11.2005)
   EU:n vuoden 2005 alussa alkanut päästökauppa ja joustomekanismeja koskeva linkkidirektiivi ovat tuoneet uudenlaisia taloudellisia ohjauskeinoja ilmastopolitiikan toteuttamiseen. Tässä tutkimuksessa arvioidaan joustomekanismien ...
  • EU-laajuisen päästökaupan toteuttamisvaihtoehdot ja vaikutukset Suomen kannalta 

   Honkatukia, Juha; Joutsenvirta, Esa; Kemppi, Heikki; Perrels, Adriaan
   VATT-keskustelualoitteita : 282 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 23.09.2002)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan parhaillaan neuvoteltavana olevan EU:n päästökauppadirektiiviehdotuksen toteuttamisen vaikutuksia Suomessa (European Commission, 2001). Tutkimuksessa keskitytään päästökiintiöiden ...
  • Hiilidioksidipäästöjen rajoittamisen kustannusten arvioinnissa käytetyt käsitteet ja mittarit 

   Kemppi, Heikki; Pohjola, Johanna
   VATT-keskustelualoitteita : 238 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2000)
   Suomen kasvihuonekaasupäästötavoite vuodelle 2010 on vuoden 1990 päästöjen taso. Kyseisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää muutoksia mm. energiantuotannossa, jotka vaikuttavat sähkön ja lämmön hintaan. Sähkön ja lämmön ...
  • Hiilidioksidiveron taloudelliset vaikutukset 

   Kemppi, Heikki; Lehtilä, Antti
   VATT-keskustelualoitteita : 277 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.06.2002)
   Taloutta koskevaa hiilidioksidipäästörajoitetta voidaan tarkastella teoreettisesti esimerkiksi tutkimalla millaiset ovat päästörajoitteen toteuttavien ohjauskeinojen taloudelliset vaikutukset. Mallilaskelmilla tuotetaan ...
  • Yhden yrityksen päästöjen kontrollin ongelma 

   Kemppi, Heikki
   VATT-keskustelualoitteita : 69 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)