Selaus tekijän mukaan kokoelmassa VATT-keskustelualoitteita (1990-2008)

  • Beskattning av småföretag i Finland 

   Rauhanen, Timo; Kröger, Outi; Kari, Seppo; Karikallio, Hanna
   VATT-keskustelualoitteita : 332 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.04.2004)
   Raportissa kuvataan Suomessa sovellettavaa pienten ja keskisuurten yritysten ja näiden omistajien tuloverotusta, selostetaan Suomessa tästä teemasta käytyä verouudistuskeskustelua sekä arvioidaan Suomen säännösten ...
  • Laskelmia yritys- ja pääomaverouudistuksesta 

   Rauhanen, Timo; Kari, Seppo; Karikallio, Hanna; Hietala, Harri
   VATT-keskustelualoitteita : 338 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.06.2004)
   Tutkimuksessa arvioidaan hallituksen toukokuussa 2004 esittämän veropaketin vaikutuksia pk-yritysten verorasitukseen, investointi- ja voitonjakokannusteisiin sekä suurten yritysten investointeihin. Veropaketin keskeisiä ...
  • Vapaaehtoinen eläkevakuutus ja verotus. Katsaus kirjallisuuteen ja empiirinen kuva vapaaehtoisen eläkesäästämisen kehityksestä 

   Kiander, Jaakko; Kari, Seppo; Karikallio, Hanna
   VATT-keskustelualoitteita : 408 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.12.2006)
   Tutkimuksessa kuvataan vapaaehtoisen eläkesäästämisen kehitystä Suomessa 1990-luvulta viime vuosiin. Tarkastelu hyödyntää tulonjakotilaston otosaineistoja eri vuosilta. Tutkimuksen keskeiset havainnot ovat: Suoritettujen ...