Selaus tekijän mukaan kokoelmassa VATT-keskustelualoitteita (1990-2008)

  • Suomessa asuvat ulkomaalaiset: Esiselvitys 

   Parkkinen, Pekka; Kangasharju, Aki; Korpinen, Liisa
   VATT-keskustelualoitteita : 297 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.02.2003)
   Tässä työssä vertaillaan ulkomaan ja Suomen kansalaisten sosio-ekonomista asemaa tilastollisilla mittareilla. Tulokset osoittavat, että ulkomaalaiset ovat keskimäärin suomalaisia heikommassa sosio-ekonomisessa asemassa. ...
  • Suuren aluepolitiikan ja hajasijoittamisen vaikutuksia Keski-Suomessa 

   Honkatukia, Juha; Kangasharju, Aki; Vaittinen, Risto
   VATT-keskustelualoitteita : 308 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 09.06.2003)
   Tässä työssä arvioidaan numeerisella yleisen tasapainon mallilla kahden aluepoliittisen toimen vaikutuksia Keski-Suomessa. Yhtäältä arvioidaan niitä vaikutuksia, joita aiheutuisi Keski-Suomen alueelta kerättävien ja sinne ...