Selaus tekijän mukaan kokoelmassa VATT-keskustelualoitteita (1990-2008)

  • EU:n talousarvio 

   Junka, Teuvo
   VATT-keskustelualoitteita : 201 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   EU:n talousarvion menot olivat vuonna 1997 noin 480 miljardia Suomen markkaa. Se on 1,2 prosenttia jäsenmaiden bruttokansantuotteesta. Talousarvion tuloista kerättiin yli 40 prosenttia ALV-maksuina, noin 40 prosenttia ...
  • Verotuet Suomessa vuosina 1985-2002 

   Heikkilä, Tuomo; Rauhanen, Timo; Kröger, Outi; Kari, Seppo; Östring, Timo; Virtanen, Sari; Junka, Teuvo; Mustonen, Esko
   VATT-keskustelualoitteita : 353 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.12.2004)
   Työryhmämuistiossa tarkastellaan verotukien määrittämisessä sovellettavia normiverojärjestelmiä henkilö- ja yritysverotuksessa sekä maatilatalouden verotuksessa ja välillisessä verotuksessa sekä verotukien määrän kehitystä. ...
  • Yritystuen kehityspiirteet 1984-1996 

   Junka, Teuvo
   VATT-keskustelualoitteita : 165 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   VATT:n keräämä tietoaineisto valtion rahoitustuesta yrityksille koskee vuosia 1984 - 1996. Yritystuen kokonaismäärä kasvoi 2 miljardista markasta vuonna 1984 noin 4,5 miljardiin markkaan vuonna 1996. Suurimmillaan tuen ...