Selaus tekijän mukaan kokoelmassa VATT-keskustelualoitteita (1990-2008)

  • Data Envelopment analyysi terveyskeskusten tuottavuuseroista Suomessa vuonna 1991 

   Järviö, Maija-Liisa; Luoma, Kalevi
   VATT-keskustelualoitteita : 60 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
  • Ekonometrinen analyysi terveyskeskusten tehokkuuseroista vuonna 1991 

   Järviö, Maija-Liisa; Luoma, Kalevi; Hjerppe, Reino; Suoniemi, Ilpo
   VATT-keskustelualoitteita : 78 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
  • Julkisesti tuettu hammashoito vuosina 1994-2000 

   Järviö, Maija-Liisa
   VATT-keskustelualoitteita : 315 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.11.2003)
   Vuosina 1994-2000 terveyskeskusten järjestämän hammashuollon käyttömenojen, potilaiden, käyntien ja henkilöstön määrien kehitys oli hyvin maltillista. Sen sijaan alueelliset erot terveyskeskusten hammashuollon palvelujen ...
  • Kuntien terveydenhuoltomenot 1990-96 ja menokehitystä selittävät tekijät 

   Järviö, Maija-Liisa; Luoma, Kalevi
   VATT-keskustelualoitteita : 199 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tutkimuksessa selvitetään miten laman aiheuttama tulotason lasku ja sen myötä verotulojen supistuminen sekä valtionosuusuudistus vaikuttivat kuntien julkisten erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon menojen kehitykseen ...
  • Perusterveydenhuollon kustannukset ja tuotetut palvelut - tuottavuuden kehitys 

   Järviö, Maija-Liisa; Luoma, Kalevi; Räty, Tarmo; Aaltonen, Juho
   VATT-keskustelualoitteita : 372 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.11.2005)
   Tutkimuksessa on mitattu perusterveydenhuollon tuottavuuskehitystä terveyskeskusten keskeisten palvelusuoritteiden ja reaalisten käyttökustannusten suhteena. Sen nostaminen on perusedellytys sille, että kunnat pystyvät ...
  • Suomen koulutusmenojen kehitys 1900-luvulla ja tulevaisuudessa 

   Järviö, Maija-Liisa; Intonen, Nina; Pekkala, Sari
   VATT-keskustelualoitteita : 365 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.03.2005)
   Tässä katsauksessa tarkastellaan suomalaista koulutusjärjestelmää ja -menoja historiallisesta perspektiivistä ja pohditaan Euroopan Komission arvioita koulutusmenojen tulevaisuudesta. Suomalaista koulutusjärjestelmää on ...
  • Terveyskeskusten tuottavuuden ja tehokkuuserojen kehitys vuosina 1988-2002 

   Järviö, Maija-Liisa; Luoma, Kalevi; Räty, Tarmo; Aaltonen, Juho
   VATT-keskustelualoitteita : 354 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.12.2004)
   Tutkimuksessa selvitettiin yleislääkärijohtoisten terveyskeskusten tuottavuuden ja tehokkuuserojen kehitystä vuosina 1988–2002 DEA-menetelmän avulla. Panoksina käytettiin kiinteähintaisia käyttömenoja ja tuotoksina neljää ...