Selaus tekijän mukaan kokoelmassa VATT-keskustelualoitteita (1990-2008)

  • Pk-yritysten turvallisuuskysely 

   Holm, Pasi; Pankka, Kari; Toivonen, Seppo; Tykkyläinen, Yrjö; Virén, Matti
   VATT-keskustelualoitteita : 233 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 03.11.2000)
   Yleisen käsityksen mukaan rikollisuus ja kansalaisten yleinen turvattomuus ovat lisääntyneet viime vuosien aikana. Tätä käsitystä tukevat myös poliisin tietoon tulleiden rikosten määrän lisääntyminen. Koska yrityksiin ...
  • Työllistyneiden työsuhteiden kesto ja työvoimapolitiikka 

   Tuomala, Juha; Holm, Pasi
   VATT-keskustelualoitteita : 163 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Tutkimuksessa arvioidaan lyhytkestoisten työsuhteiden eli ns. pätkätyösuhteiden, työvoimapoliittisten toimenpiteiden, kotitalouden työttömyysaikaisten tulojen sekä asuinalueen vaikutusta työttömien työllistymiseen avoimille ...
  • Työmarkkinoiden toimintaympäristön muutokset julkisen sektorin palkanmuodostuksen kannalta 

   Holm, Pasi; Tossavainen, Pekka; Tuomala, Juha; Valppu, Pirkko
   VATT-keskustelualoitteita : 209 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tässä raportissa käsitellään valtion palvelussuhteen ehtojen yleisiä lähtökohtia. Taloudellinen lama ja Suomen EU- ja EMU-jäsenyys ovat muuttaneet julkisen sektorin ja valtion työmarkkinatoiminnan ja palkanmuodostuksen ...
  • Työttömyysvakuutusjärjestelmän EMU-puskurointi 

   Holm, Pasi; Mäkinen, Mikko
   VATT-keskustelualoitteita : 157 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Siirtyminen yhteiseen eurooppalaiseen rahaan merkitsee sitä, että talouden sopeutuminen ulkoisiin häiriöihin tapahtuu enenevässä määrin työmarkkinoiden joustavuuden kautta. Eräs joustavuutta lisäävä tekijä on työttömyyst ...
  • Vuosien 1995 ja 1997 tulopoliittisten sopimusten työllisyysvaikutuksista 

   Holm, Pasi; Romppanen, Antti
   VATT-keskustelualoitteita : 202 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tässä tutkimuksessa tulopoliittisten sopimusten työllisyysvaikutuksia on tarkasteltu kehikossa, jossa nivotaan toisiinsa palkkanormi, funktionaalinen tulonjako, yksikkötyövoimakustannukset ja työllisyys. Ilmeistä on, että ...