Selaus tekijän mukaan kokoelmassa VATT-keskustelualoitteita (1990-2008)

  • Formula apportionment osana yritysverotuksen harmonisointia Euroopassa 

   Kari, Seppo; Hietala, Harri
   VATT-keskustelualoitteita : 376 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 27.12.2005)
   Kirjoitus tarkastelee Euroopan komission ehdotusta eurooppalaisten konsernien tuloverotuksen harmonisoimiseksi. Esityksessä yrityksille tarjottaisiin mahdollisuus siirtyä nykyisistä yhtiöiden erillisverotukseen perustuvista, ...
  • Laskelmia yritys- ja pääomaverouudistuksesta 

   Rauhanen, Timo; Kari, Seppo; Karikallio, Hanna; Hietala, Harri
   VATT-keskustelualoitteita : 338 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.06.2004)
   Tutkimuksessa arvioidaan hallituksen toukokuussa 2004 esittämän veropaketin vaikutuksia pk-yritysten verorasitukseen, investointi- ja voitonjakokannusteisiin sekä suurten yritysten investointeihin. Veropaketin keskeisiä ...
  • Suorien sijoitusten verorasituksen mittaamisesta 

   Hietala, Harri
   VATT-keskustelualoitteita : 229 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.09.2000)
   Efektiivistä rajaveroastetta (EMTR) on perinteisesti käytetty investointien verorasituksen kuvaamiseen. Devereux ja Griffith ovat johtaneet uuden verokannustimien mittarin, efektiivisen keskimääräisen veroasteen (EATR), ...
  • Työn, pääoman ja kulutuksen verorasituksen mittaaminen 

   Lyytikäinen, Teemu; Hietala, Harri
   VATT-keskustelualoitteita : 298 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.02.2003)
   Tässä tutkimuksessa esitellään ja arvioidaan erilaisia tapoja mitata työn, pääoman ja kulutuksen verotuksen todellista tasoa eri maissa. Tarkastelun kohteena ovat makrotason aineistoista laskettavat keskimääräiset veroasteet ...