Selaus tekijän mukaan kokoelmassa VATT-keskustelualoitteita (1990-2008)

  • Maatalouden sivuelinkeinot ja niiden laajuus 

   Heikkilä, Tuomo; Mustajärvi, Jarkko
   VATT-keskustelualoitteita : 168 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Maatalouden sivuansiotuloja on yli kolmanneksella kaikista maatiloista. Niiden yleisin sivuansio on konetyö noin 70 % osuudella ja esimerkiksi Ahvenanmaalla maatilamatkailu on merkittävä sivuansioiden lähde. Pienemmillä ...
  • Maatalous ja EMU 

   Heikkilä, Tuomo
   VATT-keskustelualoitteita : 155 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Suomen talous on vahvasti sidottu yhteiseen talouskuriin ja sen merkitsemään talouden hoitoon. Euroopan yhteisestä valuutasta EMU:sta näyttää kuitenkin olevan melko vähän suoria vaikutuksia maataloudelle ja EMU:n välilliset ...
  • Norjan ja Irlannin EY-jäsenyysneuvottelut 1970-72. Katsaus maatalouden ja kalastuksen neuvotteluratkaisuista 

   Heikkilä, Tuomo; Wilander, Camilla
   VATT-keskustelualoitteita : 35 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Suomen sopeutumisesta Euroopan integraatioon - eräitä näkökohtia 

   Heikkilä, Tuomo; Hjerppe, Reino; Voipio, Iikko; Mäkelä, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 146 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Talouden suuri shokki 1990-luvun alussa on vaikeuttanut EU-jäsenyyden vaikutusten arviointia Suomessa. Mutta sekä hintarakenteen, ulko-maankaupan suuntautumisen että tuotantorakenteenkin perussuunnat pystyttiin arvioimaan ...
  • Verotuet Suomessa vuosina 1985-2002 

   Heikkilä, Tuomo; Rauhanen, Timo; Kröger, Outi; Kari, Seppo; Östring, Timo; Virtanen, Sari; Junka, Teuvo; Mustonen, Esko
   VATT-keskustelualoitteita : 353 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.12.2004)
   Työryhmämuistiossa tarkastellaan verotukien määrittämisessä sovellettavia normiverojärjestelmiä henkilö- ja yritysverotuksessa sekä maatilatalouden verotuksessa ja välillisessä verotuksessa sekä verotukien määrän kehitystä. ...