Selaus tekijän mukaan kokoelmassa VATT-keskustelualoitteita (1990-2008)

  • Kaupunkipoliittinen näkökulma alueiden väliseen tasaukseen 

   Aronen, Kauko
   VATT-keskustelualoitteita : 217 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 18.04.2000)
   Työssä tarkastellaan kuntien valtionosuuksien avulla toteutettua alueiden välistä tasausta kaupunkipolitiikan näkökulmasta. Kaupunkipolitiikan käsite on Suomessa ollut toistaiseksi vakiintumaton. Tässä työssä omaksutun ...