Selaus syöttöajan mukaan kokoelmasssa VATT-julkaisuja (1990-2008)

  • 1990-luvun talouskriisi. Suomen Akatemian tutkimusohjelma: Laman opetukset. Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset 

   Kiander, Jaakko
   VATT-julkaisuja : 27 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.11.2001)
   Suomalainen yhteiskunta koki voimakkaita muutoksia 1990-luvulla. 1980-luvulla tapahtunutta rahamarkkinoiden vapauttamista seurasi 1980-luvun alussa vakaan markan politiikan haaksirikko ja modernin historian pahin rauhanaikainen ...
  • Työmarkkinat testissä 

   Ilmakunnas, Seija
   VATT-julkaisuja : 30 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 27.06.2001)
   Suomalaiset työmarkkinat joutuivat testiin 1990-luvulla. Tällöin koeteltiin sitä, miten työmarkkinat toipuvat vuosikymmenen alun laman synnyttämästä suurtyöttömyydestä. Myös kiristynyt kansainvälinen kilpailu asetti ...
  • Social Capital - Global and Local Perspectives 

   Kajanoja, Jouko; Simpura, Jussi
   VATT-julkaisuja : 29 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2000)
   In recent years, social capital has emerged alongside natural resources, man-made physical means of production and know how (natural capital, other physical capital and human capital) as a factor used to assesss developmental ...
  • 1990-luvun talouskriisi. Suomen Akatemian tutkimusohjelma. Laman pitkä varjo. Seminaari 13.4.2000 

   Kiander, Jaakko
   VATT-julkaisuja : 27 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2000)
   Suomen 1990-luvun talouskriisiä tutkiva Suomen Akatemian tutkimusohjelma piti avoimen seminaarin Helsingissä Säätytalolla 13.4.2000. Seminaarin aiheena oli Laman pitkä varjo. Seminaarissa tutkimusohjelman tutkijat kertoivat ...
  • The Finnish Welfare State at the Turn of the Millennium. VATT Yearbook 1999. 

   Hjerppe, Reino; Voipio, Iikko; Ilmakunnas, Seija
   VATT-julkaisuja : 28 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.11.2000)
   The VATT research programme for 1997-1999 examined the structural factors of the public economy that influence the present state of the Finnish welfare state and its future prospects. The central task was to assess how a ...
  • The Research Programme of the Academy of Finland: Conference 1999 

   Kiander, Jaakko
   VATT-julkaisuja : 27 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.05.2000)
  • Hyvinvointivaltio 2000-luvun kynnyksellä, VATT-vuosikirjan 1999 artikkelit 

   Hjerppe, Reino; Voipio, Iikko; Ilmakunnas, Seija; Valppu, Pirkko
   VATT-julkaisuja : 28 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 14.12.1999)
   VATT-vuosikirja 1999 "Hyvinvointivaltio 2000-luvun kynnyksellä" (VATT-julkaisuja 28:1) julkistettiin 30.9.1999. Teos oli pitkälle tiivistetty VATT:n kolmivuotisen tutkimusohjelman tuloksista. Nyt julkistettava artikkelikokoelma ...
  • Hyvinvointivaltio 2000-luvun kynnyksellä. VATT-vuosikirja 1999 

   Hjerppe, Reino; Voipio, Iikko; Ilmakunnas, Seija
   VATT-julkaisuja : 28 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.09.1999)
   VATT:n tutkimusohjelmassa vuosille 1997-1999 on kartoitettu niitä julkisen talouden rakenteellisia tekijöitä, jotka vaikuttavat suomalaisen hyvinvointivaltion nykytilaan ja tulevaisuudennäkymiin. Keskeistä on ollut arvioida, ...
  • The Research Programme of the Academy of Finland: the Projects 

   Kiander, Jaakko
   VATT-julkaisuja : 27 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
  • Tehokkaampaan julkiseen talouteen - VATT vuosikirja 1998 

   Hjerppe, Reino; Mäkelä, Pekka
   VATT-julkaisuja : 25 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Kansantalous kasvaa hyvää vauhtia. Tulokehitys on hyvä. Koko julkinen talous on tasapainottumassa, vaikka valtiontalous tasapainottuukin odotettua hitaammin. Julkisen talouden niukkuus tulee jatkumaan niin pitkälle kuin ...
  • Sosiaalinen pääoma. Käsite ja sen soveltaminen sosiaali- ja talouspolitiikassa 

   Kajanoja, Jouko; Simpura, Jussi
   VATT-julkaisuja : 24 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Sosiaalinen pääoma on 90-luvun käsite. USA:ssa siitä on runsaan keskustelun myötä tullut muotisana ja Eurooppaan se on rantautumassa. Käsite yhdistää sosiaaliset rakenteet ja normit talouden tehokkuuteen. Ajatuksena on, ...
  • Towards a More Efficient. Public Sector 

   Hjerppe, Reino; Mäkelä, Pekka
   VATT-julkaisuja : 25 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Economic growth is fast, income developments are good, and despite slower than expected improvement in central government finances, overall public sector finances are reaching a balanced state. Frugality will prevail in ...
  • Suomen Akatemian tutkimusohjelman projektit 

   Kiander, Jaakko
   VATT-julkaisuja : 27 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
  • Urbanization: Its Global Trends, Economics and Governance 

   Hjerppe, Reino; Berghäll, Elina
   VATT-julkaisuja : 26 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Small scale neighbourhoods - countryside and small towns are often seen as ideal living environments. Yet large cities all over the world are growing rapidly. A contradiction seems to exist between what people want and ...
  • Työttömyys, kansallinen veropolitiikka ja tulonjako - VATT vuosikirja 1996 

   Rauhanen, Timo; Hjerppe, Reino
   VATT-julkaisuja : 23 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Vähitellen väistyvä lama hakee vertaistaan Suomen taloushistoriassa. Tuotannon menetykset on arvioitu 1990-luvun alussa suhteellisesti jopa suuremmiksi ja työllisyyden vaihtelu rajummaksi kuin 1930-luvun suuren lamakauden ...
  • Innovation Systems and Competitiveness 

   Kuusi, Osmo
   VATT-julkaisuja : 22 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1996)
   Since the mid-197Os, the Finnish industrial structure has been rapidly moving from factor-driven towards technology-driven industries. Finland has become an internationalized, innovation based economy. Innovations and their ...
  • Hyvinvointipalvelut - kilpailua ja valinnanvapautta. Vastuullista kilpailua ja valinnanvapautta hyvinvointipalveluihin 

   Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
   VATT-julkaisuja : 19 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Asiakkaiden valinnanvapauteen ja tuottajien väliseen kilpailuun perustuvat hyvinvointipalvelujen tuotantotavat lisääntyvät meillä ja muualla. Julkisen talouden rakenteellinen alijäämä pakottaa arvioimaan ja järjestämään ...
  • The Global Economy and Finland 

   Romppanen, Antti; Leppänen, Seppo
   VATT-julkaisuja : 21 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   The framework for Finland's growth policy has changed. The Economic and Monetary Union, increasing instability of international financial markets and dominant role of multinational companies limit the possibilities for ...
  • Globaalitalous ja Suomi 

   Romppanen, Antti; Leppänen, Seppo
   VATT-julkaisuja : 18 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Suomen lähialueiden murrokset ja EU-jäsenyys ovat hallinneet viime vuodet suomalaisten ajatuksia. Samanaikaisesti koko maailmantalous on ollut myllerryksessä. Raha- ja valuuttamarkkinoiden pelisäännöt on kirjoitettu uusiksi, ...
  • Finnish Corporate Tax Reforms 

   Myhrman, Rolf; Kröger, Outi; Rauhanen, Timo; Junka, Teuvo; Kari, Seppo; Koskenkylä, Heikki
   VATT-julkaisuja : 20 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   In 1990 Finland shifted from the dividend deduction system to the imputation system and adopted the dual income tax system in 1993. Do these comprehensive tax reforms promote Finland to be an attractive site for investments? ...