Viimeksi syötetyt Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

Viitteet 1-20 / 1275

  • Attitudes towards genetic testing and information: does parenthood shape the views? 

   Saastamoinen, Antti; Hyttinen, Virva; Kortelainen, Mika; Aaltio, Juho; Auranen, Mari; Ylikallio, Emil; Lönnqvist, Tuula; Sainio, Markus; Suomalainen, Anu; Tyynismaa, Henna; Isohanni, Pirjo
   Journal of Community Genetics : Open Access (Springer, 2020)
   This study examines how parents of pediatric patients might differ in their views and attitudes towards genetic technology and information when compared to adult patients. There is surprisingly little evidence on how parents ...
  • What Goes Up May Not Come Down: Asymmetric Incidence of Value-Added Taxes 

   Benzarti, Youssef; Carloni, Dorian; Harju, Jarkko; Kosonen, Tuomas
   Journal of Political Economy : forthcoming (University of Chicago Press, 2020)
   This paper provides evidence that prices respond significantly more strongly to increases than to decreases in Value-Added Taxes (VATs). First, using two plausibly exogenous VAT changes, we show that prices respond twice ...
  • Age at arrival, parents and neighborhoods: understanding the educational attainment of immigrants' children 

   Ansala, Laura; Hämäläinen, Ulla; Sarvimäki, Matti
   Journal of Economic Geography : 2 (Oxford University Press, 2020)
   This article documents how children of immigrants cope in early adulthood in Finland. We first show that, on average, they have dramatically lower educational attainment than children of natives do. This difference can be ...
  • The effects of unemployment benefit duration: Evidence from residual benefit duration 

   Kyyrä, Tomi; Pesola, Hanna
   Labour Economics : Available online (Elsevier, 2020)
   We examine the effects of unemployment benefit duration in Finland. Although the maximum duration is the same for all unemployed, potential benefit duration at the beginning of unemployment spells varies, because only ...
  • Screening through Activation? Differential Effects of a Youth Activation Program 

   Hall, Caroline; Kotakorpi, Kaisa; Liljeberg, Linus; Pirttilä, Jukka
   The Journal of Human Resources : Available online (University of Wisconsin Press, 2020)
   We study the dual role of active labor market policies: First, ALMP may perform a screening role by increasing job-search incentives, especially among individuals with good labor market prospects, already before program ...
  • Yritysveropohjan harmonisointi (CCCTB) ja Suomen yhteisöverotuotto 

   Kauppinen, Ilpo; Ropponen, Olli
   VATT Tutkimukset : 190 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 17.06.2020)
   Tässä tutkimuksessa arvioidaan Euroopan komission direktiiviesityksen mukaisen yhteisen yhdistetyn veropohjan (CCCTB) verotuottoseuraamuksia Suomelle. Komission esitys on jatkoa vuonna 2011 tehdylle esitykselle ja on ...
  • Perustulokokeilun arvioinnin loppuraportti: Rekisterianalyysi työmarkkinavaikutuksista 

   Hämäläinen, Kari; Kanninen, Ohto; Simanainen, Miska; Verho, Jouko
   VATT Muistiot : 59 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 17.06.2020)
   Suomen perustulokokeilussa tutkittiin Kelan työttömyysetuuksien korvaamista 560 euron kuukausittaisella perustulolla. Kokeilu toteutettiin satunnaistamalla 2 000 työtöntä perustulolle vuosien 2017–18 ajaksi. Perustulo oli ...
  • Fat Tails due to Variable Renewables and Insufficient Flexibility 

   Huisman, Ronald; Kyritsis, Evangelos; Stet, Cristian
   VATT Working Papers : 134 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 10.06.2020)
   The large-scale integration of renewable energy sources requires flexibility from power markets in the sense that the latter should quickly counterbalance the renewable supply variation driven by weather conditions. Most ...
  • In Sickness and in Health: Job Displacement and Health. Spillovers in Couples 

   Gathmann, Christina; Huttunen, Kristiina; Jernström, Laura; Sääksvuori, Lauri; Stitzing, Robin
   VATT Working Papers : 133 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 09.06.2020)
   We study how a negative labor market shock like job loss generates health spillovers in couples. Using administrative data of all workers and firms matched to mortality and patient records, we document that male job ...
  • Monikansallisten yritysten voitonsiirto ja yhteisöveropohjan rapautuminen – kokoluokan arviointia kansainvälisen kirjallisuuden valossa 

   Lumme, Mikko; Ropponen, Olli
   VATT Muistiot : 58 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 03.06.2020)
   Tässä muistiossa kartoitamme yritysten voitonsiirron vuoksi tapahtuvan yhteisöveropohjien rapautumisen suuruusluokkaa kirjallisuuden tarjoamien tulosten avulla. Lisäksi keskustelemme arvioiden taustalla olevista ...
  • Discrete Labor Supply: Empirical Evidence and Implications 

   Kosonen, Tuomas; Matikka, Tuomas
   VATT Working Papers : 132 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 25.05.2020)
   We provide novel evidence of discrete labor supply responses to tax incentives and study the broader implications of discrete rather than continuous labor supply. We utilize an income notch and a reform that shifted the ...
  • 'Sticky' Policies—Three Country Cases on Long-Term Commitment and Rooting of RE Policy Goals 

   Berg, Annukka; Lukkarinen, Jani; Ollikka, Kimmo
   Energies : 6 (MDPI, 2020)
   Denmark, Germany, and Finland are countries that have emerged as technology leaders in key renewable energy fields—wind energy, solar power, and bioenergy. In this article, we dig into the policy trajectories of these ...
  • Optimal Patent Policy for Pharmaceutical Industry 

   Izhak, Olena; Saxell, Tanja; Takalo, Tuomas
   VATT Working Papers : 131 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 20.05.2020)
   We show how characterizing optimal patent policy for the pharmaceutical industry only requires information about generic producers’ responses to changes in the effective duration and scope of new drug patents. To estimate ...
  • The Effects of UI Benefits on Unemployment and Subsequent Outcomes: Evidence from a Kinked Benefit Rule 

   Kyyrä, Tomi; Pesola, Hanna
   Oxford Bulletin of Economics and Statistics : Available online (Wiley, 2020)
   This paper analyses the effects of unemployment insurance benefits on unemployment exits and subsequent labour market outcomes. We exploit a piecewise linear relationship between the previous wage and benefits in Finland ...
  • Physician Prices and Competition: Evidence from Acquisitions in the Private Health Care Sector 

   Saxell, Tanja; Nurminen, Mikko
   VATT Working Papers : 130 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 30.04.2020)
   We consider the effects of mergers and acquisitions for private physicians, who compete for patients on price. To estimate the effects, we use nationwide administrative data on private physicians and the organization of ...
  • Energian tuotantoon ja energian käyttöön liittyvät yritystuet 

   Laukkanen, Marita
   Taustaraportti (Yritystukien tutkimusjaosto, 03.04.2020)
   Tässä raportissa käydään läpi suurimmat energian tuotantoon ja energian käyttöön liittyvät yritystuet Suomessa. Raportti etenee rakenteen osalta yleisestä yksityiskohtaisempaan. Ensin pohditaan lyhyesti yritystuen määritelmää, ...
  • Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2015-2019 

   Tervola, Jussi; Hänninen, Teemu; Lehtinen, Anna-Reetta; Mäkinen, Lauri; Riihelä, Marja; Moisio, Pasi; Korpela, Tuija; Mukkila, Susanna; Niemelä, Mikko; Törmälehto, Veli-Matti
   Työpaperi (THL, 03.05.2019)
   Vuosien 2015-2019 lakimuutokset ovat elämäntilanteesta riippuen heikentäneet perusturvan tasoa tai pitäneet sen muuttumattomana. Erityisesti työttömän perusturvan taso on heikentynyt indeksileikkausten ja aktiivimallista ...
  • Ilmastonmuutos ja vesihuolto - varautuminen ja terveysvaikutukset 

   Meriläinen, Päivi; Lanki, Timo; Miettinen, Ilkka; Hokajärvi, Anna-Maria; Simola, Antti; Tiittanen, Pekka; Yli-Tuomi, Tarja
   Raportti : 10/2019 (Suomen Ilmastopaneeli, 2019)
   Ilmastonmuutos vaikuttaa monin tavoin myös Suomessa säähän ja ilmastoon, esimerkkeinä lämpötilan nouseminen, sateisuuden lisääntyminen, muutokset sään vuodenaikaisvaihtelussa ja äärevien sääilmiöiden yleistyminen. Sään ...
  • Discrete earnings responses to tax incentives: Empirical evidence and implications 

   Kosonen, Tuomas; Matikka, Tuomas
   TyöpapereitaWorking Papers : 326 (Palkansaajien tutkimuslaitosLabour Institute for Economic Research, 17.01.2019)
   Tässä tutkimuksessa tutkitaan diskreettien valintajoukkojen vaikutusta palkansaajien työn tarjonnan reagoimiseen tuloveroihin. Artikkelin empiirisessä osiossa hyödynnetään opintotuen tulorajojen aiheuttamaa tuloveroissa ...
  • Kapitaatiokorvaukset sote-keskuksen suoran valinnan palveluissa 

   Häkkinen, Unto; Kortelainen, Mika; Kotakorpi, Kaisa; Haula, Taru; Kapiainen, Satu; Korajoki, Merja; Mäklin, Suvi; Peltola, Mikko; Puroharju, Tuuli
   Työpaperi : 3/2019 (THL, 23.01.2019)
   Kiinteään yksilötason korvaukseen pohjautuvassa rahoituksessa tuottajalle asiakkaasta maksettavan korvauksen tulee perustua henkilön odotettavissa olevasta palveluiden tarpeesta. Tätä ns. kapitaatiokorvausta varten tulee ...