Viitteet 1-20 / 1224

  • Causality in quantiles and dynamic relations in energy markets: (De)tails matter 

   Kyritsis, Evangelos; Andersson, Jonas
   Energy Policy (Elsevier, 2019)
   In this article we investigate the dynamic relations between crude oil price returns and a set of energy price returns, namely diesel, gasoline, heating, and the natural gas. This is performed by means of Granger non-causality ...
  • The intergenerational effects of parental higher education: Evidence from changes in university accessibility 

   Suhonen, Tuomo; Karhunen, Hannu
   Journal of Public Economics (Elsevier, 2019)
   We examine the causal relationship between the educational attainment of parents and that of their children using quasi-experimental variation from changes in parents' access to university generated by the geographical ...
  • Yrittäjien sosiaaliturva ja yritystoiminnan aktiivisuus 

   Matikka, Tuomas; Harju, Jarkko
   VATT Policy Brief : 2-2019 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.07.2019)
   Yrittäjien eläkevakuutus (YEL) on erillinen osa julkista sosiaaliturvajärjestelmää Suomessa. YEL-järjestelmässä pakolliset eläkevakuutusmaksut riippuvat YEL-työtulosta, jonka tason yrittäjät voivat hyvin vapaasti itse ...
  • Joustavan hoitorahan työllisyysvaikutusten arviointi 

   Pekkarinen, Tuomas; Tuomala, Juha
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:46 (Valtioneuvoston kanslia, 28.06.2019)
   Tässä tutkimuksessa arvioidaan alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmat suunnatun joustavan hoitorahan käyttöä ja työllisyysvaikutuksia. Osa-aikaisesti työskentelevien pienten lasten vanhemmille tarjolla oleva joustava hoitoraha ...
  • Yritystukien vaikuttavuuden arviointi satunnaistettujen vertailukokeiden avulla 

   Einiö, Elias; Hyytinen, Ari
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:45 (Valtioneuvoston kanslia, 27.06.2019)
   Toisin kuin monilla muilla yhteiskunnan alueilla (mm. lääketiede ja sosiaaliturva) yritystukien vaikutuksia ei ole Suomessa tutkittu kontrolloiduilla ja etukäteen suunnitelluilla tieteellisillä kokeilla. Tämä siitäkin ...
  • Open or Closed? How List Type Affects Electoral Performance, Candidate Selection, and Campaign Effort 

   Hangartner, Dominik; Ruiz, Nelson A.; Tukiainen, Janne
   VATT Working Papers : 120 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 12.07.2019)
   What effect does using open (as opposed to closed) lists in proportional representation elections have on party performance and the quality of candidate selection? We provide novel evidence by studying local elections in ...
  • Does Mandating Social Insurance Affect Entrepreneurial Activity? 

   Benzarti, Youssef; Harju, Jarkko; Matikka, Tuomas
   VATT Working Papers : 119 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 18.06.2019)
   This paper estimates the effect of relaxing the social insurance mandate on entrepreneurial activity using rich administrative data from Finland. We find that relaxing the social insurance mandate leads entrepreneurs to ...
  • Regulation of short-term consumer credits 

   Takalo, Tuomas
   Journal of Banking Regulation : Available online (Palgrave Macmillan, 2019)
   The regulation of short-term consumer credit markets is heatedly debated around the world. This article uses economic research as a basis for a qualitative assessment of the regulation of the short-term consumer credit ...
  • Switching costs and financial stability 

   Stenbacka, Rune; Takalo, Tuomas
   Journal of Financial Stability (Elsevier, 2019)
   We establish that the effect of intensified deposit market competition, measured by reduced switching costs, on the probability of bank failures depends critically on whether we focus on competition with established customer ...
  • Are voters rational? 

   Lyytikäinen, Teemu; Tukiainen, Janne
   European Journal of Political Economy : Available online (Elsevier, 2019)
   We test whether a voter's decision to cast a vote depends on its probability of affecting the election outcome. Using exogenous variation arising at population cutoffs determining council sizes in Finnish municipal elections, ...
  • Political representation and effects of municipal mergers 

   Harjunen, Oskari; Saarimaa, Tuukka; Tukiainen, Janne
   Political Science Research and Methods : Available online (Cambridge University Press, 2019)
   We study the effects of municipal mergers using novel geocoded data on local public sector jobs and local politicians' place of residence. We find that the mergers had no effects on municipal expenditures overall after ...
  • How do small firms respond to tax schedule discontinuities? Evidence from South African tax registers 

   Boonzaaier, Wian; Harju, Jarkko; Matikka, Tuomas; Pirttimäki, Jukka
   International Tax and Public Finance : Open access (Springer US, 2019)
   We study the responsiveness of small- and medium-sized firms to a small-business corporate income tax schedule using population-wide administrative data from South Africa. We find sizeable bunching of firms at the corporate ...
  • The spike at benefit exhaustion: The role of measurement error in benefit eligibility 

   Kyyrä, Tomi; Pesola, Hanna; Verho, Jouko
   Labour Economics (Elsevier, 2019)
   Many studies have found that the exit rate from unemployment insurance benefits to employment increases at the end of the entitlement period. The magnitude of this “spike” in the job finding rate at benefit exhaustion is ...
  • Aktiivimalli ja ansiosidonnainen työttömyysturva 

   Kyyrä, Tomi; Pesola, Hanna; Uusitalo, Roope
   VATT Muistiot : 57 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 16.05.2019)
   Vuoden 2018 alusta voimassa olleen aktiivimallin tavoitteena on lisätä työllisyyttä kannustamalla työttömiä aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen työnhaussa koko työttömyys-jakson ajan. Tässä raportissa arvioidaan, missä ...
  • Aktiivimallin vaikutusarvioinnin väliraportti 

   Kyyrä, Tomi; Naumanen, Päivi; Uusitalo, Roope; Ylikännö, Minna
   Työ- ja elinkeinoministeriön raportti : 05/2019 (Työ- ja elinkeinoministeriö, 07.05.2019)
   Mallin käyttöönoton jälkeisiä muutoksia työttömyysetuuksissa, työttömyyden aikaisessa työnteossa, työllistymistä edistäviin palveluihin osallistumisessa sekä työ- ja elinkeinotoimistojen toiminnassa.
  • Environmental policy, green innovation and market developments 

   Koski, Heli; Ollikka, Kimmo; Ylhäinen, Ilkka
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjaPublications of the Government's analysis, assessment and research activities : 2019:36 (Valtioneuvoston kansliaPrime Minister's Office, 29.04.2019)
   This report explores the implementation of various R&D subsidies and other environmental policy instruments among the OECD countries from 1990-2015 and the relations of these policies to green innovation aimed at reducing ...
  • Yritystuet ja kilpailukyky 

   Laukkanen, Marita; Maliranta, Mika
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:33 (Valtioneuvoston kanslia, 29.04.2019)
   Arvioimme yritystukien vaikutuksia kilpailukykyyn talousteorian, aikaisemman empiirisen tutkimustiedon sekä uuden empiirisen analyysin valossa. Yritystukia on syytä tulkita laajasti, jotta niiden kansantaloudellisia ...
  • The impact of energy tax refunds on manufacturing firm performance: evidence from Finland’s 2011 energy tax reform 

   Laukkanen, Marita; Ollikka, Kimmo; Tamminen, Saara
   Publication series of the Government’s analysis, assessment and research activitiesValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:32 (Prime Minister’s OfficeValtioneuvoston kanslia, 29.04.2019)
   Finland’s 2011 energy tax reform increased excise taxes on energy. The tax increase raised concerns about competitiveness of the manufacturing sector, and in the beginning of 2012 a pre-existing tax exemption to manufacturing ...
  • Verotuksen muutospaineet ja tulevaisuus 

   Kalin, Salla; Kari, Seppo; Kauppinen, Ilpo; Kotakorpi, Kaisa; Määttänen, Niku; Ropponen, Olli; Valkonen, Tarmo
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:35 (Valtioneuvoston kanslia, 26.04.2019)
   Suomen talouden rakenteita muokkaavat parhaillaan ainakin digitaalisen liiketoiminnan ja alustatalouden yleistyminen, tekoälyn ja robotiikan nopea kehitys, globalisaatio, väestön ikääntyminen sekä tarve ehkäistä ilmastonmuutosta. ...
  • Compliance costs vs. tax incentives: Why do entrepreneurs respond to size-based regulations? 

   Harju, Jarkko; Matikka, Tuomas; Rauhanen, Timo
   Journal of Public Economics (Elsevier, 02.04.2019)
   This paper studies the mechanisms behind the responses of entrepreneurs to size-dependent tax regulation. We exploit the value-added tax (VAT) exemption threshold in Finland. Both tax incentives (remitted VAT) and compliance ...