Viimeksi syötetyt Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

Viitteet 1-20 / 1310

  • Low-income housing policies: affordability and integration 

   Eerola, Essi
   Nordic Economic Policy Review : 2021:022 (Nordic Council of Ministers, 2021)
   I review the literature on housing policies intended to improve the housing conditions of low-income households and discuss the conclusions that can be drawn from the literature. I distinguish between tenant-based programs ...
  • Housing Allowance and Rents: Evidence from a Stepwise Subsidy Scheme 

   Eerola, Essi; Lyytikäinen, Teemu
   Scandinavian Journal of Economics : 1 (Wiley, 2021)
   In this paper, we study the effect of housing demand subsidies on rents using discontinuities in the Finnish housing allowance system as a quasi‐experimental setting. The stepwise dependence of housing allowance on the ...
  • Using Payroll Tax Variation to Unpack the Black Box of Firm-Level Production 

   Benzarti, Youssef; Harju, Jarkko
   Journal of the European Economic Association : Available online (Oxford University Press, 2021)
   This paper uses quasi-experimental variation in payroll tax rates in Finland to investigate how firms use their input factors. We find that higher payroll tax rates lead to large employment responses and have no effects ...
  • Henkilöautoliikenteen CO2-päästöt ja päästöjen vero-ohjaus 

   Palanne, Kimmo; Sahari, Anna
   VATT Muistiot : 63 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 27.04.2021)
   Tähän muistioon on koottu henkilöautojen CO2-päästöihin ja autojen verotukseen liittyvät selvitykset, jotka on tehty liikenteen verotusta selvittävän työryhmän toimeksiannosta. Selvitykset sisältävät vuosien 2013–2020 ...
  • Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 

   Kinnunen, Mari; Laukkonen, Marja-Liisa; Linnosmaa, Ismo; Mäklin, Suvi; Nokso-Koivisto, Oskari; Saxell, Tanja; Siikanen, Markku; Toivanen, Otto; Valmari, Nelli
   Mikä lääkkeissä maksaa? Selvitys lääkkeiden hintaan vaikuttamisesta ja ohjauksesta : 19 (Valtioneuvoston kanslia, 19.03.2021)
   Selvityksessä arvioidaan avohoidon reseptilääkemarkkinoiden toimintaa ja sääntelyä sekä apteekkien tehtäviä ja toimintaa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Työpaketissa A tarkastellaan, mikä avohoidon reseptilääkkeissä maksaa, ...
  • The Effects of Unemployment Assistance on Unemployment Exits 

   Kyyrä, Tomi
   VATT Working Papers : 143 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 19.03.2021)
   Many countries have a two-tiered unemployment compensation system which provides earnings-related unemployment insurance for a limited period of time and less generous unemployment assistance thereafter. This study evaluates ...
  • Removing Welfare Traps: Employment Responses in the Finnish Basic Income Experiment 

   Verho, Jouko; Hämäläinen, Kari; Kanninen, Ohto
   VATT Working Papers : 142 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 17.03.2021)
   This paper provides evidence that replacing minimum unemployment benefits with a basic income of equal size has minor employment effects at best. We examine an experiment in Finland in which 2,000 benefit recipients were ...
  • Household heterogeneity in valuation of heating energy costs 

   Sahari, Anna
   VATT Working Papers : 141 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 16.03.2021)
   This paper studies consumer heterogeneity in the valuation of lifetime heating energy costs. The valuation is expressed as the willingness to pay higher upfront costs to obtain savings over the lifetime of the heating ...
  • Mortality Inequality in Finland 

   Huttunen, Kristiina; Lombardi, Stefano
   VATT Working Papers : 140 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 26.02.2021)
   We study inequality in mortality in Finland using registry data that covers the whole population for years 1990-2018. We create municipality-level indexes of regional deprivation (poverty rate), and show how age-specifc ...
  • Työntekijöiden edustus yrityksen päätöksenteossa 

   Harju, Jarkko
   Edistys-analyysit : 1/2021 (Teollisuuden Palkansaajat, 12.01.2021)
   Teollisuuden palkansaajat ja kansainvälinen tutkimusryhmä selvittivät 30 vuotta voimassa olleen hallintoedustuslain toteutumista yrityksissä henkilöstön edustajille lähetetyllä kyselyllä. Vastauksista käy ilmi, että erot ...
  • School starting age, maternal age at birth, and child outcomes 

   Fredriksson, Peter; Huttunen, Kristiina; Öckert, Björn
   VATT Working Papers : 139 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 23.02.2021)
   This paper analyses the effects of maternal school starting age and maternal age-at-birth on children’s short and long-term outcomes using Finnish register data. We exploit a school-starting-age rule for identification. ...
  • Possibilistic fuzzy pay-off method for real option valuation with application to research and development investment analysis 

   Stoklasa, Jan; Luukka, Pasi; Collan, Mikael
   Fuzzy Sets and Systems (Elsevier, 2021)
   This paper presents the first fully possibilistic method for real option valuation of investment projects, a new possibilistic variant of the fuzzy pay-off method for real option valuation. The new variant is derived by ...
  • Using meta-models in simulation-based investment analysis – studying the financing mix of metal mining investments 

   Savolainen, Jyrki; Collan, Mikael
   Fuzzy Economic Review : 1 (SIGEF, 2020)
   This paper is the first documented research effort on how simple meta-models can be used in simulation-based investment analysis. Modern computers allow the construction and simulation of near real-world emulating models, ...
  • Opiskelijavalintauudistuksen seurantatutkimuksen väliraportti 

   Karhunen, Hannu; Pekkarinen, Tuomas; Suhonen, Tuomo; Virkola, Tuomo
   VATT Muistiot : 62 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 17.02.2021)
   Tässä väliraportissa esitellään kuvailevia tunnuslukuja korkeakouluihin hakevien hakukäyttäytymisen sekä korkeakouluopiskelijoiden valikoitumisen muutoksista vuosina 2015-2020 käyttämällä Opetushallituksen opiskelijavali ...
  • The Corona Crisis and Household Income: The Case of a Generous Welfare State 

   Kyyrä, Tomi; Pirttilä, Jukka; Ravaska, Terhi
   VATT Mimeo : 61 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 04.02.2021)
   Using a microsimulation approach, this paper evaluates the distributional consequences of the Covid-19 pandemic in Finland. We use up-to-date administrative data on incomes and employment developments in 2020 at the entire ...
  • Using Payroll Tax Variation to Unpack the Black Box of Firm-Level Production 

   Benzarti, Youssef; Harju, Jarkko
   VATT Working Papers : 138 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 29.01.2021)
   This paper uses quasi-experimental variation in payroll tax rates in Finland to investigate how firms use their input factors. We find that higher payroll tax rates lead to large employment responses and have no effects ...
  • Does Household Tax Credit Increase Demand and Employment in the Service Sector? 

   Harju, Jarkko; Jysmä, Sami; Koivisto, Aliisa; Kosonen, Tuomas
   Publications of the Government´s analysis, assessment and research activities : 2021:1 (Prime Minister’s Office, 25.01.2021)
   This report studies the effects of household tax credit (HTC). We use data from the Tax Authorities in Finland and Sweden. These data are firm-level monthly value added tax reports, annual income tax filings and individual-level ...
  • Mitä voimme odottaa opiskelijavalinnan uudistukselta? 

   Karhunen, Hannu; Pekkarinen, Tuomas; Suhonen, Tuomo; Virkola, Tuomo
   Talous & Yhteiskunta : 4/2020 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 09.12.2020)
   Korkeakoulujen opiskelijavalinnan viimekeväinen uudistus siirsi painoa valintakokeista todistusvalintaan. Uudistus on herättänyt laajaa yhteiskunnallista keskustelua ja huolta sen vaikutuksista korkeakouluhakijoiden ...
  • Yksinyrittäjien rekrytointituen vaikutusten arviointi. Suunnitelma satunnaistetusta kontrolloidusta kokeesta 

   Einiö, Elias; Nivala, Annika; Nokso-Koivisto, Oskari
   Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2021:1 (Työ- ja elinkeinoministeriö, 18.01.2021)
   Tässä raportissa esitetään suunnitelma rekrytointitukikokeiluksi. Kohdeyrityksiä olisivat elinkeinotoimintaa harjoittavat luonnolliset henkilöt ja yhtiömuodossa toimivat yritykset, jotka eivät ole palkanneet ulkopuolisia ...
  • Kotitalousvähennyksen vaikutukset kotitalouspalvelujen kulutukseen, työllisyyteen ja harmaaseen talouteen 

   Harju, Jarkko; Jysmä, Sami; Koivisto, Aliisa; Kosonen, Tuomas
   VATT Muistiot : 60 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 25.01.2021)
   Tämä muistio kokoaa yhteen keskeisimmät tulokset laajemmasta englanninkielisestä raportista Valtioneuvoston kanslialle (Harju ym. 2021), jossa tutkitaan kotitalousvähennyksen vaikutuksia kotitalouspalvelujen kulutukseen ...