Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Kapitaatiokorvaukset sote-keskuksen suoran valinnan palveluissa 

   Häkkinen, Unto; Kortelainen, Mika; Kotakorpi, Kaisa; Haula, Taru; Kapiainen, Satu; Korajoki, Merja; Mäklin, Suvi; Peltola, Mikko; Puroharju, Tuuli
   Työpaperi : 3/2019 (THL, 23.01.2019)
   Kiinteään yksilötason korvaukseen pohjautuvassa rahoituksessa tuottajalle asiakkaasta maksettavan korvauksen tulee perustua henkilön odotettavissa olevasta palveluiden tarpeesta. Tätä ns. kapitaatiokorvausta varten tulee ...
  • Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa 

   Louhivuori, Valtter
   VATT Muistiot : 37 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.09.2014)
   Suomalaisen yritystukijärjestelmän on julkisuudessa arvosteltu suosivan erityisesti suuria yrityksiä. Muistion mukaan pienet ja keskisuuret yritykset saavat kuitenkin valtaosan Suomessa myönnetyistä yritystuista. Myös ...
  • Suomen elintarvike- ja ruokapalvelualan rakenne, kilpailullisuus ja taloudellinen suorituskyky 

   Karikallio, Hanna
   VATT-tutkimuksia : 126 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.11.2006)
   Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen elintarvike- ja ruokapalvelualojen kehitystä vuosina 1994-2003. Tutkimuksessa kuvataan toimialojen rakennetta sekä alojen kehitykseen keskeisesti vaikuttaneita tekijöitä viimeisen 10 ...
  • Suurten teollisuusyritysten toimintasopeutus 1980-luvulla 

   Junka, Teuvo
   VATT-tutkimuksia : 12 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)
  • Yhteistyöllä ja kilpaillen - Peruspalvelut 2000 -tutkimusraportti 

   Järviö, Maija-Liisa; Luoma, Kalevi; Räty, Tarmo; Aronen, Kauko
   VATT-julkaisuja : 31 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 03.12.2001)
   Raportissa tarkastellaan perustuslaissa määriteltyjen, jokaiselle yhdenvertaisesti saatavilla olevien hyvinvointipalvelujen rahoitusta ja vaihtoehtoisia tuotantotapoja. Kohteena ovat myös nykyisen palvelujärjestelmän ...