Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Miten kävi hallitun rakennemuutoksen? 

   Uusitalo, Roope
   VATT-keskustelualoitteita : 206 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tutkimuksessa selvitetään 1990-luvun laman aikaisia rakennemuutoksia työmarkkinoilla. Aluksi raportoidaan ammatti- ja toimialarakenteen muutosten vaikutuksia koulutetun työvoiman kysyntään. Sen jälkeen tutkitaan muutosten ...
  • Palkanmuodostus ja palkkalinkit teollisuus- ja palvelutoimialoilla 

   Hartman, Laura
   VATT-keskustelualoitteita : 137 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Tutkimuksessa tarkastellaan ekonometrisen mallin avulla palkanmuodostusta ja mahdollisia palkkalinkkejä Suomessa 19 teollisuus- ja palvelutoimialalla. Tutkimusaineistona käytetään aikasarjoja vuosilta 1970 - 1993. Teoreettisena ...