• Julkisten menojen rakenne ja kehitys: Suomi kansainvälisessä vertailussa 

      Luoma, Kalevi; Kiander, Jaakko; Lönnqvist, Henrik
      VATT-keskustelualoitteita : 249 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.03.2001)
      Tämä raportti tarkastelee Suomen julkisia menoja suhteessa meidän kannaltamme keskeisiin vertailumaihin, muun muassa muihin pohjoismaihin ja Saksaan. Mielenkiinnon kohteena on kokonaismenojen kehityksen lisäksi muuttuva ...