• Arvioita kuntien käyttötalouden kannustinjärjestelmistä 

      Kivinen, Aapo; Kortelainen, Mika; Saastamoinen, Antti; Tukiainen, Janne; Vartiainen, Hannu
      Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 49/2018 (Valtioneuvoston kanslia, 29.06.2018)
      Hallituksen linjausten mukaisesti kuntien tehtävistä ja velvoitteista on tarkoitus löytää säästöjä noin miljardin euron edestä. Eräänä keinona on esitetty kuntien käyttötalouden kannustinmallia. Mallin olisi tarkoitus ...