• Työttömyysturvan suojaosa ja työttömyyden aikainen työskentely 

      Kyyrä, Tomi; Matikka, Tuomas; Pesola, Hanna
      Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 45/2018 (Valtioneuvoston kanslia, 06.07.2018)
      Työttömyysturvassa otettiin vuonna 2014 käyttöön suojaosa, jonka tavoitteena oli kannustaa työttömiä ottamaan vastaan osa-aikaisia tai tilapäisiä töitä. Suojaosa yhdessä sovitellun työttömyyspäivärahan kanssa mahdollistavat ...