Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Hyvinvointivaltio investointina inhimilliseen ja sosiaaliseen pääomaan 

   Kajanoja, Jouko
   VATT-keskustelualoitteita : 144 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Keskustelualoite pohjautuu ajatukseen, jonka mukaan hyvinvointivaltio synnyttää autonomiaa ja vuorovaikutuskykyjä ja samalla se raivaa tietä tietoyhteiskunnalle, joustavalle verkostotaloudelle ja talouden tehokkuudelle. ...
  • Lasten päivähoito investointina 

   Kajanoja, Jouko
   VATT-tutkimuksia : 50 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tutkimuksessa kartoitetaan lasten päivähoidon vaikutusta kansantalouteen ja julkiseen talouteen vertailemalla "päivähoitoyhteiskuntaa" ja "kotihoitoyhteiskuntaa". Laskelmissa otetaan huomioon päivähoidon kustannukset ja ...
  • Social Capital - Global and Local Perspectives 

   Kajanoja, Jouko; Simpura, Jussi
   VATT-julkaisuja : 29 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2000)
   In recent years, social capital has emerged alongside natural resources, man-made physical means of production and know how (natural capital, other physical capital and human capital) as a factor used to assesss developmental ...
  • Social Capital and Economic Growth 

   Hjerppe, Reino
   VATT-keskustelualoitteita : 183 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   It is argued in order to explain large differences in the level of the development and the growth of economies cannot be adequately explained only by looking the traditional inputs of labour, capital and natural resources. ...
  • Social Capital and Economic Growth Revisited 

   Hjerppe, Reino
   VATT-keskustelualoitteita : 307 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 09.06.2003)
   Social capital facilitates cooperation in the society. High level of social capital promotes economic efficiency by lowering transaction costs. Trust towards strangers and low level of corruption are examples of high level ...
  • Sosiaalinen pääoma - käsitteet, suuntaukset ja mekanismit 

   Ruuskanen, Petri
   VATT-tutkimuksia : 81 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.10.2001)
   Tutkimuksessa tarkastellaan sosiaalisen pääoman käsitteen teoreettista taustaa ja eri suuntauksia. Samalla pyritään selkeyttämään sosiaalisen pääoman lähteiden ja tuotosten välisiä kytkentöjä. Työssä esitetään, että on ...
  • Sosiaalinen pääoma. Käsite ja sen soveltaminen sosiaali- ja talouspolitiikassa 

   Kajanoja, Jouko; Simpura, Jussi
   VATT-julkaisuja : 24 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Sosiaalinen pääoma on 90-luvun käsite. USA:ssa siitä on runsaan keskustelun myötä tullut muotisana ja Eurooppaan se on rantautumassa. Käsite yhdistää sosiaaliset rakenteet ja normit talouden tehokkuuteen. Ajatuksena on, ...
  • Syrjäytyminen, työvoiman tarjonta ja työllisyys 

   Kajanoja, Jouko
   VATT-keskustelualoitteita : 211 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.11.1999)
   Työvoiman tarjonnan tärkeimpiä vuotokohtia eli työmarkkinoilta syrjäytymisen muotoja ovat varhainen eläkeikä, myöhäinen tulo työmarkkinoille, pienten lasten äitien jääminen kotiin hoitamaan lapsia, pitkäaikainen ...
  • Tutkimus ja talouspolitiikka - Kirjoituksia taloudellisesta kasvusta 

   Kiander, Jaakko; Voipio, Iikko; Kajanoja, Jouko
   VATT-julkaisuja : 33 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.08.2002)
   Talouspolitiikan tavoitteena on kestävän taloudellisen kasvun edellytysten turvaaminen. Talouspolitiikan suunnittelu ja talouspoliittinen päätöksenteko edellyttävät kuitenkin tietoa talouden toimintamekanismeista. ...