Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Alueellisista tuloeroista Suomessa. Osa I: Per capita -tuloja koskevia suuralue- ja läänitason tuloksia vuosilta 1971-1995 

   Laakso, Seppo; Loikkanen, Heikki A.; Sullström, Risto
   VATT-keskustelualoitteita : 152 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
  • Asuntomarkkinoiden alueellinen kehitys Suomessa 1980- ja 1990-luvulla 

   Laakso, Seppo
   VATT-keskustelualoitteita : 221 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 26.06.2000)
   Tutkimus käsittelee asuntojen kysynnän, tarjonnan ja hintojen alueellista kehitystä 1980- ja 1990-luvuilla. Pääasiallinen kiinnostuksen kohde on 1990-luvun laman ja sitä edeltäneen talouden ylikuumenemisen aika. Tutkimuksen ...
  • Julkisesti tuettu hammashoito vuosina 1994-2000 

   Järviö, Maija-Liisa
   VATT-keskustelualoitteita : 315 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.11.2003)
   Vuosina 1994-2000 terveyskeskusten järjestämän hammashuollon käyttömenojen, potilaiden, käyntien ja henkilöstön määrien kehitys oli hyvin maltillista. Sen sijaan alueelliset erot terveyskeskusten hammashuollon palvelujen ...
  • Kaupunkipoliittinen näkökulma alueiden väliseen tasaukseen 

   Aronen, Kauko
   VATT-keskustelualoitteita : 217 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 18.04.2000)
   Työssä tarkastellaan kuntien valtionosuuksien avulla toteutettua alueiden välistä tasausta kaupunkipolitiikan näkökulmasta. Kaupunkipolitiikan käsite on Suomessa ollut toistaiseksi vakiintumaton. Tässä työssä omaksutun ...
  • Maatalouden sivuelinkeinot ja niiden laajuus 

   Heikkilä, Tuomo; Mustajärvi, Jarkko
   VATT-keskustelualoitteita : 168 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Maatalouden sivuansiotuloja on yli kolmanneksella kaikista maatiloista. Niiden yleisin sivuansio on konetyö noin 70 % osuudella ja esimerkiksi Ahvenanmaalla maatilamatkailu on merkittävä sivuansioiden lähde. Pienemmillä ...
  • Regional Income Differences in Finland, 1966-96 

   Sullström, Risto; Loikkanen, Heikki A.; Rantala, Anssi
   VATT-keskustelualoitteita : 181 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Household Survey data is used to study income differences between and within regions in Finland during 1966-1996. We have five major (NUTS2) regions and apply four income concepts: factor income, gross income, disposable ...
  • Veropiirien tehokkuus ja tuottavuus 1992 ja 1993 

   Martikainen, Mikko
   VATT-keskustelualoitteita : 115 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1996)
   Tutkimuksessa arvioitiin veropiirien tehokkuus vuosina 1992 ja 1993 ja vuosien välinen tuottavuuden muutos. Tehokkuus arvioitiin data envelopment analysis (DEA) -menetelmällä ja tuottavuuden muutos Malmquist-tuottavuusindeksillä. ...
  • Workshop on Studies for Northern Dimension Kalastajatorppa 30 - 31 May, 2002 

   Siivonen, Erkki; Huikuri, Satu
   VATT-keskustelualoitteita : 290 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.01.2003)
   This report describes the economical and institutional aspects and processes of the policy on Northern Dimension. By studying these issues the papers presented in workshop enlightened many problems which are faced up to ...