Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Adjustment to Regional Labour Market Shocks 

   Kangasharju, Aki; Pekkala, Sari
   VATT-keskustelualoitteita : 274 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.05.2002)
   This paper analyses regional labour market adjustment in the Finnish provinces during 1976-2000. It investigates the inter-relations of employment, unemployment, labour force participation and migration to see how a change ...
  • Alueellinen muuttoliike ja väestön ikääntyminen 

   Parkkinen, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 40 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Alueellinen työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys 1990-luvulla 

   Tuomala, Juha; Montén, Seppo
   VATT-keskustelualoitteita : 292 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.01.2003)
   Lama tasasi alueellisia työttömyyseroja moninkertaistamalla työttömien määrän muutamalla matalan työttömyyden alueella, kun taas suhteellinen kasvu jo valmiiksi korkean työttömyyden alueilla jäi vähäisemmäksi. Kun aktiivisiin ...
  • Business Subsidies and Employment of Firms: Overall Evaluation and Regional Extension 

   Venetoklis, Takis; Kangasharju, Aki
   VATT-keskustelualoitteita : 268 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.03.2002)
   This paper investigates the effects of business subsidies on the employment of firms in Finland, and explores possible regional differences in the effects. Employment of some 26,000 firms is followed annually between ...
  • Essays on migration 

   Sarvimäki, Matti
   VATT Publications : P51 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 12.03.2009)
   This dissertation consists of four empirical essays and an introductory chapter on the economics of migration. The first two essays study the long- term effects of relocating 11% of the Finnish population after the World ...
  • Internal Migration and Labour Market Transitions of Unemployment Workers 

   Haapanen, Mika
   VATT-keskustelualoitteita : 179 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   This study examines two questions: how does internal migration affect labour market transitions of unemployed workers in 1994 and what are the determinants of migration in 1990 - 95. In both cases multinomial logit model ...
  • Muuttoliike, työssäkäynti ja työvoimavarat Uudellamaalla 

   Tuomala, Juha; Montén, Seppo
   VATT-tutkimuksia : 105 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.12.2003)
   Tutkimuksessa selvitetään muuttoliikkeen, työmatkapendelöinnin ja tulevan työvoimatarpeen merkitystä Uudellemaalle ja pääkaupunkiseudulle. Muuttaminen pääkaupunkiseudulle kohensi työttömien työllistymismahdollisuuksia ...
  • Muuttopäätös ja aluevalinta Suomen sisäisessä muuttoliikkeessä 

   Häkkinen Iida
   VATT-tutkimuksia : 65 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.06.2000)
   Tutkimuksessa selvitetään, mitkä tekijät selittävät yksilön muuttopäätöstä Suomessa, ja arvioidaan yksilön ja alueiden ominaisuuksien vaikutusta kohdealueen valintaan. Empiirisissä tarkasteluissa hyödynnetään rekisteripohjaista ...
  • Omavaraisen väestön Suomi 

   Parkkinen, Pekka; Loikkanen, Heikki
   VATT-keskustelualoitteita : 195 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tässä raportissa on tutkittu sodan jälkeisen siirtolaisuuden vaikutuksia Suomen väestömäärään ja -rakenteeseen vertailemalla laskennallista omavaraisväestöä todelliseen väestöön. Omavaraisväestö on rakennettu vuosille 1946 ...
  • Regional Labour Market Dynamics, Housing and Migration 

   Hämäläinen, Kari; Böckerman, Petri
   VATT-keskustelualoitteita : 284 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 28.10.2002)
   The aim of this study is to explore the dynamics of regional labour markets in terms of migration flows. In particular, the study explores the impact of labour markets and housing markets on migration. The internal and the ...
  • Rekrytointiongelmat ja työvoimapotentiaali lääkärien, lastentarhanopettajien, farmaseuttien ja proviisorien ammateissa 

   Räisänen, Heikki
   VATT-keskustelualoitteita : 299 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 14.03.2003)
   Tutkimuksessa tarkastellaan rekrytointiongelmia ja koulutetun työvoiman tarjontapotentiaalia lääkärien, lastentarhanopettajien ja farmaseuttien sekä proviisorien ammateissa TE-keskuksittain vuonna 2000. Farmaseuttien ja ...
  • Työttömyyden alueellisen rakenteen kehitys 1990-luvulla 

   Tuomala, Juha
   VATT-keskustelualoitteita : 286 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.12.2002)
   Tutkimuksessa selvitetään, miten työttömyyden alueellinen rakenne kehittyi Suomessa vuosina 1987-1998. Aluejako tehtiin työvoimapiiri- ja TE-keskusluokituksen perusteella. Työttömyyden alueellisen rakenteen ohella tutkittiin ...
  • Who Benefits from Public Housing? 

   Eerola, Essi; Saarimaa, Tuukka
   VATT Working Papers : 68 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.12.2015)
   This paper studies how much public housing generates rent savings for the tenants, how these savings are distributed among the tenants, and whether the tenants reside in better quality neighborhoods than similar low-income ...