Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • The (Displacement) Effects of Spatially Targeted Enterprise Initiatives: Evidence from UK LEGI 

   Einiö, Elias; Overman, Henry
   VATT Working Papers : 71 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 07.03.2016)
   We investigate the impacts of a significant area-based intervention (LEGI) that aimed to increase employment and entrepreneurial activity in 30 disadvantaged areas across England. We examine the spatial pattern of effects ...
  • The implications of climate change for extreme weather events and their socio-economic consequences in Finland 

   Perrels, Adriaan; Veijalainen, Noora; Jylhä, Kirsti; Aaltonen, Juha; Molarius, Riitta; Porthin, Markus; Silander, Jari; Rosqvist, Tony; Tuovinen, Tarja
   VATT Research Reports : 158 (VATT Institute for Economic Research, 07.07.2010)
   This publication reports on the main findings of the entire TOLERATE project, which was an integrated natural science – social science project for the assessment of climate changed induced changes of extreme weather events ...
  • Kaupunkialueiden maankäyttö ja taloudellinen kehitys – maapolitiikan vaikutuksista tuottavuuteen sekä työ- ja asuntomarkkinoiden toimivuuteen 

   Loikkanen, Heikki A.
   VATT Valmisteluraportit : 17 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.05.2013)
   Suomessa tuottavuuskehityksen sekä asunto- ja työmarkkinoiden toimivuuden riippuvuus kaupunkialueiden maankäytön rakenteista on jäänyt liian vähälle huomiolle. Viimeaikaisten tutkimusten perusteella kaupunkialueen suuri ...
  • Menestyksen mitta? Vaihtoehtoisia mittareita aluetalouden kehitykselle 

   Moisio, Antti; Kangasharju, Aki; Ahtonen, Sanna-Mari
   VATT-tutkimuksia : 84 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.01.2002)
   Tutkimuksessa tarkastellaan viime vuosien aluekehitystä kuuden alueryhmän tasolla (Helsingin seutu, muut kasvukeskukset, teollisuuskeskukset, maaseudun palvelukeskukset, muut maakuntakeskukset ja harvaan asuttu maaseutu). ...
  • Regional Economic Repercussions of an Economic Crisis: A Sectoral Analysis 

   Kangasharju, Aki; Pekkala, Sari
   VATT-keskustelualoitteita : 248 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 12.03.2001)
   This paper investigates the evolution of regional disparities in Finland between 1988 and 1997. The analysis focuses on per capita GDP and its subcomponents, particularly labour productivity, jobs and population. The results ...
  • Stora Enso Oyj:n Kemijärven sellutehtaan 40-vuotisen toiminnan alueellinen kokonaisvaikuttavuus 

   Honkatukia, Juha; Törmä, Hannu
   VATT-keskustelualoitteita : 368 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 13.06.2005)
   Tutkimuksessa arvioidaan Stora Enson Kemijärven sellutehtaan 40-vuotisen toiminnan alueellista kokonaisvaikuttavuutta ajassa taaksepäin suuntautuvien yleisen tasapainon RegFin-aluemallisimulaatioiden avulla. Lähestymistapana ...
  • Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon paperiteollisuuden 50-vuotisen toiminnan alueellinen kokonaisvaikuttavuus 

   Honkatukia, Juha; Törmä, Hannu
   VATT-keskustelualoitteita : 369 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 27.06.2005)
   Tutkimuksessa arvioidaan Stora Enson Veitsiluodon paperiteollisuuden 50-vuotisen toiminnan alueellista kokonaisvaikuttavuutta ajassa taaksepäin suuntautuvien yleisen tasapainon RegFin-aluemallisimulaatioiden avulla. ...
  • Suuren aluepolitiikan ja hajasijoittamisen vaikutuksia Keski-Suomessa 

   Honkatukia, Juha; Kangasharju, Aki; Vaittinen, Risto
   VATT-keskustelualoitteita : 308 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 09.06.2003)
   Tässä työssä arvioidaan numeerisella yleisen tasapainon mallilla kahden aluepoliittisen toimen vaikutuksia Keski-Suomessa. Yhtäältä arvioidaan niitä vaikutuksia, joita aiheutuisi Keski-Suomen alueelta kerättävien ja sinne ...
  • What Draws People to Urban Growth Centers: Jobs vs. Pay? 

   Pekkala, Sari
   VATT-keskustelualoitteita : 310 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.06.2003)
   The present study analyses migration patterns in Finland to test if microeconomic evidence for the Harris-Todaro model can be found. The Harris-Todaro hypothesis states that rural-urban migration stems from regional ...