• Globalisaatio ja työn loppu? Talous ja työllisyys vuoteen 2030 

   Kiander, Jaakko; Romppanen, Antti; Parkkinen, Pekka; Ilmakunnas, Seija
   VATT-keskustelualoitteita : 231 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 03.11.2000)
   Tässä julkaisussa arvioidaan Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehitysnäkymiä vuoteen 2030 asti. Raportissa kuvataan teknologisen kehityksen, tuottavuuden kasvun ja työllisyyden välisiä riippuvuuksia ja arvioidaan ...
  • The Loss of Production Work: Identification of Demand Shifts Based on Local Soviet Trade Shocks 

   Einiö, Elias
   VATT Working Papers : 61 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.03.2015)
   This paper examines changes in the structure of labor demand in panel data on Finnish manufacturing plants. I exploit general equilibrium effects on unit labor costs in local labor markets induced by the 1990 collapse of ...
  • Teknologinen kehitys ja voimalaitosten SOX- ja NOX-päästöt eräissä OECD-maissa 

   Piispala, Juha
   VATT-keskustelualoitteita : 96 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Tutkimuksessa on tarkasteltu voimalaitosten teknologian ympäristöllistä kuormittavuutta rikin ja typen oksidien osalta seitsemässä OECD-maassa. Lisäksi tutkimuksessa on mitattu miten teknologinen kehitys on vaikuttanut ...
  • Towards certified carbon footprints of products - a road map for data production - Climate Bonus project report (WP3) 

   Usva, Kirsi; Hongisto, Mikko; Saarinen, Merja; Nissinen, Ari; Katajajuuri, Juha-Matti; Perrels, Adriaan; Nurmi, Pauliina; Kurppa, Sirpa; Koskela, Sirkka
   VATT Research Reports : 143:2 (VATT Institute for Economic Research, 30.10.2009)
   This report is a part of a series of reports from the Climate Bonus project. The report illustrates the basic structure of a system that could produce strict and reliable data needed for generating product-oriented carbon ...