• Access Pricing and Competition in Telecommunications 

   Kotakorpi, Kaisa
   VATT-keskustelualoitteita : 283 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.11.2002)
   This study reviews the key economic features of the telecommunications industry and outlines two benchmark models that have been developed in previous literature for introducing competition into local telecommunications. ...
  • Access to Computer, Internet and Mobile Phone at Home in Finland, Ireland, Netherlands and Sweden 

   Tukiainen, Janne
   VATT-keskustelualoitteita : 324 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 06.02.2004)
   The purpose of this study is to analyse statistically factors that affect individual access to and household ownership of new technology. This paper reviews the literature on the diffusion of new innovations, the use of ...
  • Airline Deregulation: The American Experience and Prospects for Europe 

   Brueckner, Jan K.; Goebel, Anton; Niskanen, Esko
   VATT-keskustelualoitteita : 149 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   This paper provides an exhaustive discussion of the impact of airline deregulation in the U.S., followed by a discussion of the likely effects of deregulation in the EU. The paper argues that the benefits of U.S. deregulation, ...
  • Competition and Innovation - Microeconometric Evidence using Finnish Data 

   Kilponen, Juha; Santavirta, Torsten
   VATT-tutkimuksia : 113 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.11.2004)
   The relationship between product market competition (PMC) and innovative activity has attracted the attention of many economists lately. In this study we elaborate the theory of Aghion et al. (1997, 2001) of an inverted-U ...
  • Expertise in the Future Use of Generic Technologies 

   Kuusi, Osmo
   VATT-tutkimuksia : 59 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   In 1990s there has been a "boom" of extensive technology foresight studies based on the use of the Delphi method. This study examines critically e.g. national foresight studies made in Japan, Germany, the United Kingdom ...
  • The Finnish Model of STI Policy: Experiences and Guidelines. KNOGG Thematic Network WP4 Country Report - Finland 

   Kiander, Jaakko; Berghäll, Elina
   VATT-keskustelualoitteita : 313 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 03.09.2003)
   This report reviews the Finnish science, technology and innovation (STI) policies. The structure and actors of national innovation system (NIS) are described shortly as well as the functioning of education system. The ...
  • Globaalitalous ja Suomi 

   Romppanen, Antti; Leppänen, Seppo
   VATT-julkaisuja : 18 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Suomen lähialueiden murrokset ja EU-jäsenyys ovat hallinneet viime vuodet suomalaisten ajatuksia. Samanaikaisesti koko maailmantalous on ollut myllerryksessä. Raha- ja valuuttamarkkinoiden pelisäännöt on kirjoitettu uusiksi, ...
  • The Global Economy and Finland 

   Romppanen, Antti; Leppänen, Seppo
   VATT-julkaisuja : 21 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   The framework for Finland's growth policy has changed. The Economic and Monetary Union, increasing instability of international financial markets and dominant role of multinational companies limit the possibilities for ...
  • Innovation Systems and Competitiveness 

   Kuusi, Osmo
   VATT-julkaisuja : 22 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1996)
   Since the mid-197Os, the Finnish industrial structure has been rapidly moving from factor-driven towards technology-driven industries. Finland has become an internationalized, innovation based economy. Innovations and their ...
  • Innovation, Competition and Technical Efficiency 

   Berghäll, Elina
   VATT Working Papers : 77 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 12.10.2016)
   Contradictory empirical and theoretical evidence on the relationship between innovation and competition has been reconciled in a model that yields an inverted U-shaped curve. I test whether the predictions of the model are ...
  • Julkinen tutkimuskeskus yritysten teknologian uudistajana. Tapausselvitys toimeksiantotutkimuksesta 

   Loikkanen, Torsti
   VATT-keskustelualoitteita : 100 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Tutkimus on taustaselvitys Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) Globaalitalous ja Suomi-hankkeeseen. Tutkimuksessa käsitellään julkisen teknillisen tutkimuskeskuksen roolia yritysten teknologian uudistajana Valtion ...
  • Kertomus ensi vuosisadasta - Ranskalaisia muistelmia urbaanivillien, älykkäiden koneiden, merikaupunkien ja naisten aikakaudesta 

   Kuusi, Osmo; Hynynen, Pertti
   VATT-julkaisuja : 10 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)
   Suuret muuttoliikkeet pohjoiseen kehitysmaista. Urbaanivillien levottomuus jättikaupunkien ei-kenenkään mailla. Toisaalla terveyden hysteeristä hoitamista yhä hienommalla teknologialla. Toisaalla unohdettujen laumat ja ...
  • Kestävän kulutuksen potentiaalia etsimässä - esitutkimus - 

   Perrels, Adriaan; Ahlqvist, Kirsti; Heiskanen, Eva; Lahti, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 323 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 14.01.2004)
   Raportti esittelee Ympäristöministeriön Ympäristöklusterin tutkimusohjelman puitteissa tehdyn esitutkimuksen keskeiset päätelmät. Esitutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa perusteellinen suunnitelma kattavalle tutkimukselle, ...
  • Kuinka arvioida osaamis- ja tutkimusinvestointien tuottoa? 

   Kuusi, Osmo
   VATT-keskustelualoitteita : 143 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Tutkimus liittyy Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa käynnistettyyn Inhimillinen pääoma -investoidaanko oikein tutkimusprojektiin. Projektissa etsitään koulutus- ja tutkimusinvestointien tuottavuusarvioihin aiempaa ...
  • Materiaalit murroksessa 

   Kuusi, Osmo
   VATT-julkaisuja : 16 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
   Mitä mahdollisuuksia avaavat pieniin yksityiskohtiin saakka räätälöidyt materiaalit? Miten ihminen voi hyödyntää taitoaan vaikuttaa ja jäljitellä elävän luonnon räätälöintitekniikoita? Riittävätkö materiaali- ja energiavarat ...
  • Network Effects in Telecommunications: When Entrants are Welcome 

   Coenen, Heide
   VATT-keskustelualoitteita : 241 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.12.2000)
   This paper looks at the role of network effects in telecommunications markets. Network effects are said to exist when an existing user of a network benefits from any new user to the network. Even the expectation of a large ...
  • Näkökulmia suomalaiseen tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikkaan - KNOGG-työpajaseminaarin yhteenveto 

   Berghäll, Elina; Kilponen, Juha; Santavirta, Torsten
   VATT-keskustelualoitteita : 279 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.07.2002)
   KNOGG-projekti on 2-vuotinen EU:n rahoittama ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen koordinoima tutkimushanke, jossa selvitetään pienten eurooppalaisten kansantalouksien osaamiseen ja koulutukseen sekä tietoon ja taitoon ...
  • Practical Guide for Active National Policy Makers - what Science and Technology Policy Can and Cannot Do? 

   Simai, Mihály
   VATT-tutkimuksia : 103 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 23.09.2003)
   The aim of this report is to look at the role of science, technology and innovation policies from the perspective of the national policy process and to offer certain conclusions for the tasks related to the progress toward ...
  • Päästöjen säätelyn vaikutukset yrityksen tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan 

   Sivula, Petteri
   VATT-keskustelualoitteita : 33 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • RD and Productivity Growth in Finnish ICT Manufacturing 

   Berghäll, Elina
   VATT-keskustelualoitteita : 388 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.05.2006)
   A stochastic frontier model is applied to firm level panel data from the Finnish ICT manufacturing sector to explore the role of R&D and technological progress in the outstanding productivity growth Finland demonstrated ...