• Asuntomarkkinat ja asumisen taloudellinen ohjaus 

   Laakso, Seppo; Loikkanen, Heikki A.
   VATT-keskustelualoitteita : 140 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Kirjoitus käsittelee Helsingin seudun asuntomarkkinoita. Näkökulmana on valtion ja Helsingin kaupungin asuntopolitiikka sekä niiden harjoittama asumisen taloudellinen ohjaus. Artikkelissa esitellään asuntomarkkinoiden ...
  • The Basic Service Quality Level of Transport Infrastructure in Peripheral Areas 

   Perrels, Adriaan
   VATT-keskustelualoitteita : 335 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 10.06.2004)
   The provision of transport infrastructure outside the most populated regions in Finland has been under budgetary pressure for more than decade. Many of these less populated areas suffer a decline of the population, which ...
  • Demographic Factors and the Demand for Housing in the Helsinki Metropolitan Area 

   Kuismanen, Mika; Laakso, Seppo; Loikkanen, Heikki A.
   VATT-keskustelualoitteita : 191 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   We examine the role of demographics on the housing market in the Helsinki Metropolitan Area (HMA) using the Mankiw and Weil (1989) approach. First, we estimate housing demand for each age group in HMA using cross section ...
  • The implications of climate change for extreme weather events and their socio-economic consequences in Finland 

   Perrels, Adriaan; Veijalainen, Noora; Jylhä, Kirsti; Aaltonen, Juha; Molarius, Riitta; Porthin, Markus; Silander, Jari; Rosqvist, Tony; Tuovinen, Tarja
   VATT Research Reports : 158 (VATT Institute for Economic Research, 07.07.2010)
   This publication reports on the main findings of the entire TOLERATE project, which was an integrated natural science – social science project for the assessment of climate changed induced changes of extreme weather events ...
  • Kaupunkipoliittinen näkökulma alueiden väliseen tasaukseen 

   Aronen, Kauko
   VATT-keskustelualoitteita : 217 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 18.04.2000)
   Työssä tarkastellaan kuntien valtionosuuksien avulla toteutettua alueiden välistä tasausta kaupunkipolitiikan näkökulmasta. Kaupunkipolitiikan käsite on Suomessa ollut toistaiseksi vakiintumaton. Tässä työssä omaksutun ...
  • Menestyksen mitta? Vaihtoehtoisia mittareita aluetalouden kehitykselle 

   Moisio, Antti; Kangasharju, Aki; Ahtonen, Sanna-Mari
   VATT-tutkimuksia : 84 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.01.2002)
   Tutkimuksessa tarkastellaan viime vuosien aluekehitystä kuuden alueryhmän tasolla (Helsingin seutu, muut kasvukeskukset, teollisuuskeskukset, maaseudun palvelukeskukset, muut maakuntakeskukset ja harvaan asuttu maaseutu). ...