• Aikuiskoulutus Suomessa ja muualla Euroopassa 

   Rahikainen, Marjatta
   VATT-keskustelualoitteita : 192 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tässä selvityksessä kartoitetaan tutkimuskirjallisuuden ja indikaattoreiden pohjalta aikuiskoulutuksen kehitystä 1990-luvulla. Aikuiskoulutuksen tavoitteita tarkastellaan pääasiassa OECD:n näkemyksiin perustuen. ...
  • Ammatillisen aikuiskoulutuksen kvasimarkkinat 

   Kurri, Samu; Martikainen, Mikko; Pohjonen, Petri
   VATT-keskustelualoitteita : 174 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Tässä tutkimuksessa on pyritty arvioimaan tilaaja-tuottaja -mallin soveltamista ammatilliseen aikuiskoulutukseen. Pääpaino on aiempien tutkimus-ten tarkastelussa, mutta kokemuksia täydennetään Uudenmaan alueella suoritettujen ...
  • Essays on migration 

   Sarvimäki, Matti
   VATT Publications : P51 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 12.03.2009)
   This dissertation consists of four empirical essays and an introductory chapter on the economics of migration. The first two essays study the long- term effects of relocating 11% of the Finnish population after the World ...
  • Gerontocracy Revisited: Unilateral Transfer to the Young May Benefit the Middle-aged 

   Poutvaara, Panu
   VATT-keskustelualoitteita : 275 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.05.2002)
   According to conventional wisdom, intergenerational transfers can survive, in the absence of altruism, only if the old are net recipients. I prove that this need not hold in an overlapping generations model with a fixed ...
  • Hiilidioksidiveron vaikutus kotitalouksien tulonjakoon 

   Sinko, Pekka; Mustonen, Esko
   VATT-keskustelualoitteita : 232 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 03.11.2000)
   Tutkimus tarkastelee yleisen hiilidioksidiveron ja siihen mahdollisesti liittyvän kompensoivan tuloveron alennuksen tulonjakovaikutuksia Suomen aineistolla. Laskelmat perustuvat kotitaloustiedustelun aineistoon vuosilta ...
  • Hyvinvintivaltio ja sukupuolisopimuksen murtaminen: seminaariesitelmät 

   Koljonen, Kalevi
   VATT-keskustelualoitteita : 70 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
  • Hyvinvointipalvelut - kilpailua ja valinnanvapautta. Vastuullista kilpailua ja valinnanvapautta hyvinvointipalveluihin 

   Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
   VATT-julkaisuja : 19 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Asiakkaiden valinnanvapauteen ja tuottajien väliseen kilpailuun perustuvat hyvinvointipalvelujen tuotantotavat lisääntyvät meillä ja muualla. Julkisen talouden rakenteellinen alijäämä pakottaa arvioimaan ja järjestämään ...
  • Is Little Brother Nothing but Trouble?: Educational Attainment, Returns to Schooling and Sibling Structure 

   Pekkala, Sari
   VATT-keskustelualoitteita : 302 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.04.2003)
   Family effects on an individual's labor market success have been studied by economists and sociologists. The consensus is that background matters to educational and labor market performance, but it is not clear how and ...
  • Kansantalous ja eläkkeet vuoteen 2050 

   Parkkinen, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 172 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Tutkimuksessa on analysoitu nykyisen eläkelainsäädännön vallitessa eläkkeitä Suomessa aina vuoteen 2050 saakka, jolloin ennätyssuurista ikäluokista enää harvat ovat elossa. Väestöstä ja kansantaloudesta on laadittu useita ...
  • Kertomus ensi vuosisadasta - Ranskalaisia muistelmia urbaanivillien, älykkäiden koneiden, merikaupunkien ja naisten aikakaudesta 

   Kuusi, Osmo; Hynynen, Pertti
   VATT-julkaisuja : 10 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)
   Suuret muuttoliikkeet pohjoiseen kehitysmaista. Urbaanivillien levottomuus jättikaupunkien ei-kenenkään mailla. Toisaalla terveyden hysteeristä hoitamista yhä hienommalla teknologialla. Toisaalla unohdettujen laumat ja ...
  • Koulutuksen oppilaskohtaisten käyttömenojen eroista 

   Kirjavainen, Tanja
   VATT-tutkimuksia : 7 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
  • Koulutus ja ansiot 

   Tossavainen, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 5 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
  • Koulutusmenojen kehityspiirteitä vuoteen 2030 

   Parkkinen, Pekka
   VATT-tutkimuksia : 9 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Koulutuspalvelut - kilpailua ja valinnanvapautta 

   Työryhmäraportti
   VATT-keskustelualoitteita : 87 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
  • Kuinka arvioida osaamis- ja tutkimusinvestointien tuottoa? 

   Kuusi, Osmo
   VATT-keskustelualoitteita : 143 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Tutkimus liittyy Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa käynnistettyyn Inhimillinen pääoma -investoidaanko oikein tutkimusprojektiin. Projektissa etsitään koulutus- ja tutkimusinvestointien tuottavuusarvioihin aiempaa ...
  • Lukioiden tehokkuuseroista - DEA-menetelmän sovellus lukioiden tehokkuuserojen arvioimiseksi 

   Kirjavainen, Tanja; Loikkanen, Heikki A.
   VATT-tutkimuksia : 16 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)
  • Ollin oppivuosi 13 000 - 56 000 markkaa - Peruskoulujen oppilaskohtaisten kustannusten ekonometrinen analyysi 

   Kirjavainen, Tanja; Loikkanen, Heikki A.
   VATT-tutkimuksia : 11 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Omavaraisen väestön Suomi 

   Parkkinen, Pekka; Loikkanen, Heikki
   VATT-keskustelualoitteita : 195 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tässä raportissa on tutkittu sodan jälkeisen siirtolaisuuden vaikutuksia Suomen väestömäärään ja -rakenteeseen vertailemalla laskennallista omavaraisväestöä todelliseen väestöön. Omavaraisväestö on rakennettu vuosille 1946 ...
  • Pienituloisuuden dynamiikka Suomessa 

   Lyytikäinen, Teemu
   VATT-keskustelualoitteita : 293 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.02.2003)
   Tietämys pienituloisuudesta Suomessa on rajoittunut lähinnä poikkileikkausaineistoista saatuihin tietoihin pienituloisten joukon koosta ja koostumuksesta eri vuosina. Aikaisempaa kuvaa täydennetään tässä tutkimuksessa ...
  • Proceedings of the Workshop on the Evaluation of Public Sector Performance 

   Leppänen, Seppo; Loikkanen, Heikki A.
   VATT-julkaisuja : 7 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
   The expansion of the public sector and evaluation of public sector perfomance are dealt with in this collection of papers which were originally presented in a workshop arranged by the Government Institute for Economic ...