• Puurakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 

   Honkatukia, Juha; Simola, Antti
   VATT Muistiot : 29 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.02.2013)
   Muistiossa esitellään Työ- ja elinkeinoministeriön Valtion taloudellisella tutkimuskeskuksella (VATT) teettämän puurakentamisen yhteiskunnallisia vaikutuksia arvioineen selvityksen keskeisimmät tulokset. Tarkastelimme ...
  • Tieto- ja viestintäteknologiamarkkinat 

   Mustonen, Esko
   VATT-keskustelualoitteita : 121 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1996)
   Tietotekniikka ja tietoliikennemarkkinoilla käyttäjät hankkivat hyödykkeitä jotka koostuvat monista komponenteista. Komponenteista muodostuvien järjestelmien käyttäjät muodostavat verkoston. Käyttäjien verkostosta saama ...