• EU-laajuisen päästökaupan toteuttamisvaihtoehdot ja vaikutukset Suomen kannalta 

   Honkatukia, Juha; Joutsenvirta, Esa; Kemppi, Heikki; Perrels, Adriaan
   VATT-keskustelualoitteita : 282 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 23.09.2002)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan parhaillaan neuvoteltavana olevan EU:n päästökauppadirektiiviehdotuksen toteuttamisen vaikutuksia Suomessa (European Commission, 2001). Tutkimuksessa keskitytään päästökiintiöiden ...
  • Finnish Agricultural Support in Changes 

   Heikkilä, Tuomo
   VATT-keskustelualoitteita : 190 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   The Finnish agricultural support system underwent fundamental changes when Finland joined the European Union. Prior to the EU membership the support was mainly price support. The CAP as well as the reformed agricultural ...
  • Jatkojalostus liha- ja viljatiloilla 

   Mustajärvi, Jarkko
   VATT-keskustelualoitteita : 148 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia jatkojalostuksen voimavaroja, toimintaympäristöä sekä tavoitteita ja menestymistä. Voimavarojen tunnistamisen ja toimintaympäristöön suhteuttamisen kehikkona sovellettiin porterilaista ...
  • Liberalisation of Agricultural Trade - Global Implications and what it Means for the EU 

   Vaittinen, Risto
   VATT-keskustelualoitteita : 303 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.05.2003)
   The liberalisation of agricultural trade is expected to become a key element of the agreement resulting from the WTO's Doha Round. The economic impacts of agricultural trade liberalisation are evaluated in this study using ...
  • Maatalouden sivuelinkeinot ja niiden laajuus 

   Heikkilä, Tuomo; Mustajärvi, Jarkko
   VATT-keskustelualoitteita : 168 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Maatalouden sivuansiotuloja on yli kolmanneksella kaikista maatiloista. Niiden yleisin sivuansio on konetyö noin 70 % osuudella ja esimerkiksi Ahvenanmaalla maatilamatkailu on merkittävä sivuansioiden lähde. Pienemmillä ...
  • Maatalouden sopeutumistarve EU-jäsenyyteen 

   Heikkilä, Tuomo; Myhrman, Rolf
   VATT-tutkimuksia : 31 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1996)
   Tutkimus arvioi Suomen maatalouden sopeutumistarvetta siirryttäessä EU-hintoihin ja -tukijärjestelmään Euroopan unionin jäsenenä. Tutkimus arvioi Suomen maatalouden sopeutumistarvetta siirryttäessä EU-hintoihin ja ...
  • Maatalouskaupan vapauttaminen - kansainväliset vaikutukset ja merkitys EU:lle 

   Vaittinen, Risto
   VATT-keskustelualoitteita : 295 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.02.2003)
   Maatalouskaupan vapauttamisen odotetaan muodostavan keskeisen osan WTO:n Dohan neuvottelukierosta sopimuksesta. Sen taloudellisia vaikutuksia arvioidaan tässä tutkimuksessa kansainvälistä taloutta kuvaavan numeerisen yleisen ...
  • Puurakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 

   Honkatukia, Juha; Simola, Antti
   VATT Muistiot : 29 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.02.2013)
   Muistiossa esitellään Työ- ja elinkeinoministeriön Valtion taloudellisella tutkimuskeskuksella (VATT) teettämän puurakentamisen yhteiskunnallisia vaikutuksia arvioineen selvityksen keskeisimmät tulokset. Tarkastelimme ...
  • Selvitys Suomen nykyisestä ja tulevasta puunkäytöstä 

   Honkatukia, Juha; Simola, Antti
   VATT Tutkimukset : 164 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 14.06.2011)
   Tässä julkaisussa esitellään Työ- ja elinkeinoministeriön Valtion taloudellisella tutkimuskeskuksella (VATT) teettämän metsäteollisuuden puunkäyttömahdollisuuksia arvioineen selvityksen keskeisimmät tulokset ja johtopäätökset. ...
  • Teknologinen kehitys ja voimalaitosten SOX- ja NOX-päästöt eräissä OECD-maissa 

   Piispala, Juha
   VATT-keskustelualoitteita : 96 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Tutkimuksessa on tarkasteltu voimalaitosten teknologian ympäristöllistä kuormittavuutta rikin ja typen oksidien osalta seitsemässä OECD-maassa. Lisäksi tutkimuksessa on mitattu miten teknologinen kehitys on vaikuttanut ...
  • Towards certified carbon footprints of products - a road map for data production - Climate Bonus project report (WP3) 

   Usva, Kirsi; Hongisto, Mikko; Saarinen, Merja; Nissinen, Ari; Katajajuuri, Juha-Matti; Perrels, Adriaan; Nurmi, Pauliina; Kurppa, Sirpa; Koskela, Sirkka
   VATT Research Reports : 143:2 (VATT Institute for Economic Research, 30.10.2009)
   This report is a part of a series of reports from the Climate Bonus project. The report illustrates the basic structure of a system that could produce strict and reliable data needed for generating product-oriented carbon ...
  • Tuontisuojan purkaminen yleisen tasapainon mallissa - GATTin vaikutukset Suomen elintarviketalouteen 

   Sinko, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 104 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Tutkimuksessa sovelletaan numeerista yleisen tasapainon menetelmää GATTin Uruguayn kierroksen vaikutusten arvioimiseen Suomessa. GATT-sopimuksen velvoitteista esitetään mallilaskelmiin soveltuva tulkinta. Vaikutusten ...
  • WTO:n kauppaneuvottelujen merkitys EU:n maataloudelle 

   Vaittinen, Risto
   VATT-keskustelualoitteita : 251 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.04.2001)
   WTO:n käynnissä olevan neuvottelukierroksen eräs keskeinen kysymys on maatalouskaupan nykyistä laajempi vapauttaminen ja kaupan sääntelyn välineiden harmonisointi. Tässä tutkimuksessa arvioidaan WTO:n Millennium-kierroksen ...