Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Alioikeuksien tehokkuuserot Suomessa vuonna 1991 

   Niemi, Mervi; Luoma, Kalevi; Sarho, Risto; Östring, Timo
   VATT-keskustelualoitteita : 72 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
  • Asunto- ja muun talonrakentamisen tarve vuoteen 2005. 

   Työryhmäraportti
   VATT-keskustelualoitteita : 114 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1996)
   Esitettävät arviot asunto- ja muun talonrakentamisen tarpeesta vuoteen 2005 perustuvat oletukseen keskimäärin 3,5 prosentin vuotuisesta talouskasvusta. Perusvaihtoehdossa saadaan 30 000 asunnon vuosittainen tuotantotarve. ...
  • Asuntojen hinta-laatusuhde Joensuussa, semiparametrinen estimointi 

   Räty, Tarmo; Kyllönen, Lauri
   VATT-tutkimuksia : 67 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.10.2000)
   Asuntomarkkinat käsitetään usein alueen tai asuntotyyppien mukaan luokiteltuna kokonaisuutena, jonka päällimmäisenä kysymyksenä on hintakehitys. Kuitenkin asunnon myynti tai hankintapäätökseen liittyy muitakin määritteitä, ...
  • Asuntomarkkinoiden alueellinen kehitys Suomessa 1980- ja 1990-luvulla 

   Laakso, Seppo
   VATT-keskustelualoitteita : 221 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 26.06.2000)
   Tutkimus käsittelee asuntojen kysynnän, tarjonnan ja hintojen alueellista kehitystä 1980- ja 1990-luvuilla. Pääasiallinen kiinnostuksen kohde on 1990-luvun laman ja sitä edeltäneen talouden ylikuumenemisen aika. Tutkimuksen ...
  • Avautuva Suomi - tulevaisuuden haasteet 

   Romppanen, Antti; Leppänen, Seppo
   VATT-julkaisuja : 11 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)
   Onko vuosituhannen vaihteen maailma edelleen Länsi-Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Japanin kypsyvien talouksien hallitsema Bermudan kolmio? Vai vetääkö Kiina maailmantalouden uuteen nousuun? Ratkaiseeko tekninen kehitys ...
  • Avoimen sektorin kilpailukyky 

   Mäkelä, Pekka; Leppänen, Seppo; Valppu, Pirkko
   VATT-keskustelualoitteita : 18 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Business Subsidies and Bureaucratic Behaviour 

   Venetoklis, Takis
   VATT-tutkimuksia : 79 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.06.2001)
   The study attempts to apply William Niskanen's (1971) theory of budget maximising bureaucrats to the business subsidies policy implemented in Finland, by one of the major distributor of subsidies to firms, the ministry of ...
  • Business Subsidies and Bureaucratic Behaviour - A Revised Approach 

   Venetoklis, Takis
   VATT-tutkimuksia : 83 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 27.11.2001)
   This dissertation is a collection of three studies whose central theme is the business subsidies policy implemented in Finland during the 1990s by the ministry of Trade and Industry (KTM). The purpose is to examine whether ...
  • The changing role of international investment in the mining sector - the case of Bolivia 

   Oroza, Gonzalo
   VATT-keskustelualoitteita : 3 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
  • The CIS Mining Industry in a Transition Period with Special Reference to Finnish Mining Prospects 

   Oroza, Gonzalo
   VATT-tutkimuksia : 24 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
   The structural changes of the CIS mining industry have far-reaching consequences not only for the national economies of the member states but for the entire international metal market. Political instability and absence of ...
  • Competition and Innovation - Microeconometric Evidence using Finnish Data 

   Kilponen, Juha; Santavirta, Torsten
   VATT-tutkimuksia : 113 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.11.2004)
   The relationship between product market competition (PMC) and innovative activity has attracted the attention of many economists lately. In this study we elaborate the theory of Aghion et al. (1997, 2001) of an inverted-U ...
  • Espanjan ja Portugalin ensimmäiset vuodet EY:n jäsenenä 

   Mäkelä, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 37 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Essays on Finnish Municipal Finance and Intergovernmental Grants 

   Moisio, Antti
   VATT-tutkimuksia : 93 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.11.2002)
   This PhD thesis is a collection of studies on Finnish municipal expenditures, revenues and intergovernmental grants. The main purpose of the study was to analyse the municipal expenditure variation between the matching ...
  • Estonia and Finland - A Retrospective Socioenonomic Comparison 

   Lugus, Olev; Vartia, Pentti
   VATT-tutkimuksia : 15 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)
  • EU:n itälaajenemisen vaikutuksista: laskelmia tasapainomallilla 

   Kiander, Jaakko; Vaittinen, Risto
   VATT-keskustelualoitteita : 259 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 07.09.2001)
   Tässä tutkimusraportissa tarkastellaan EU:n itälaajenemisen taloudellisia vaikutuksia sekä vanhoihin että uusiin jäsenmaihin numeerisen yleisen tasapainon mallin avulla. Raportissa tarkastellaan EU:n itälaajenemisprosessia ...
  • Euroopan unioni ulkomaankauppapoliittisena toimijana 

   Mäkelä, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 112 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   USA:han verrattuna EU:n ulkomaankauppapoliittinen päätöksenteko on tapauskohtaisempaa. Erityis-, varsinkin tuottajaintressit ovat päätöksenteossa voimakkaasti edustettuna. Yhdellä jäsenmaalla ei enää ole veto-oikeutta EU:n ...
  • The Evolution of the Finnish Model in the 1990s: from Depression to High-tech Boom 

   Kiander, Jaakko
   VATT-keskustelualoitteita : 344 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.12.2004)
   Finland has recently got much admiration due to economic success reflected in rankings of competitiveness, technology, education and economic growth. This success has largely been embodied in the growth of Nokia group and ...
  • Finanssikriisit, yritysten nettovarallisuus ja makrotaloudellinen vakaus 

   Rantala, Anssi
   VATT-tutkimuksia : 55 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tutkimuksessa tarkastellaan modernia teoreettista kirjallisuutta hyödyntäen, miten finanssikriisin vaikutukset leviävät reaalitalouteen yritysten investointien kautta. Finanssikriisiin liittyy usein varallisuushintojen ...
  • Finland och medlemskap av Europeiska gemenskapen. Ekonomiska effekter 


   VATT-julkaisuja : 5 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
   När de inre marknaderna föds i Västeuropa kommer den ekonomiska tillväxten att förstärkas och som följd därav befolkningens ekonomiska köpkraft. Efterfrågan av finländska varor ökar också, samtidigt som den del av produktionen ...
  • Finnish Household Consumption in Monetary and Physical Terms - Trends and Clarifications 

   Perrels, Adriaan; Sullström, Risto
   VATT-keskustelualoitteita : 351 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 09.12.2004)
   The present report provides an overview of the development of household consumption in Finland in the 20th century. The study has been carried out in the framework of the AESOPUS study funded by the Academy of Finland. The ...