• Hovioikeuksien käsittelyaikojen erot ja aluerakenne 

      Kangasharju, Aki; Aaltonen, Juho; Kirjavainen, Tanja
      VATT Tutkimukset : 152 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 10.12.2009)
      Tässä tutkimuksessa tarkastellaan hovioikeuksien toiminnan tehokkuutta ja aluerakennetta. Tehokkuutta arvioidaan asioiden käsittelyaikojen perusteella ottaen huomioon asioiden luonne sekä resurssit ja ruuhkautuneisuus. ...