• Pk-yritysten turvallisuuskysely 

      Holm, Pasi; Pankka, Kari; Toivonen, Seppo; Tykkyläinen, Yrjö; Virén, Matti
      VATT-keskustelualoitteita : 233 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 03.11.2000)
      Yleisen käsityksen mukaan rikollisuus ja kansalaisten yleinen turvattomuus ovat lisääntyneet viime vuosien aikana. Tätä käsitystä tukevat myös poliisin tietoon tulleiden rikosten määrän lisääntyminen. Koska yrityksiin ...