• Asfalttikartellin valtiolle aiheuttamien vahinkojen arviointi - Loppuraportti 

      Saxell, Tanja; Tukiainen, Janne; Siikanen, Markku
      VATT Valmisteluraportit : 9 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 14.06.2011)
      Suomessa toimi vuosia valtakunnallinen asfalttikartelli, jonka toimintaan osallistuivat kaikki alan merkittävimmät yritykset. Tässä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tekemässä ja VATTin ja Liikenneviraston ...