Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • The (Displacement) Effects of Spatially Targeted Enterprise Initiatives: Evidence from UK LEGI 

   Einiö, Elias; Overman, Henry
   VATT Working Papers : 71 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 07.03.2016)
   We investigate the impacts of a significant area-based intervention (LEGI) that aimed to increase employment and entrepreneurial activity in 30 disadvantaged areas across England. We examine the spatial pattern of effects ...
  • Education and Unemployment: State Dependence in Unemployment Among Young People in the 1990s 

   Hämäläinen, Kari
   VATT-keskustelualoitteita : 312 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.08.2003)
   This study examines the labour market careers of young people who finished their studies or left compulsory schooling in 1988. The main issue of interest is the impact of past unemployment on current unemployment. The ...
  • Eläkeikä, sairastavuus ja onnettomuusriski. Tutkimus julkisen liikenteen linja-auton- ja raitiovaununkuljettajien eläkeiän muutoksesta 

   Sullström, Risto; Niemelä, Heikki
   VATT-keskustelualoitteita : 173 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Kunnallisen eläkejärjestelmän (KVTEL) sovittaminen TEL-järjestelmää vastaavaksi 1990-luvulla merkitsi ammatillisen eläkeiän piiriin kuuluneille huomattavia muutoksia. Tutkimuksessa selvitetään Helsingin, Tampereen ja Turun ...
  • Kannustinloukku-uudistuksen vaikutukset työvoiman tarjontaan 

   Uusitalo, Roope; Laine, Veli
   VATT-tutkimuksia : 74 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 27.02.2001)
   Tutkimuksessa selvitetään kannustinloukkutyöryhmän esittämien uudistusten vaikutuksia työnteon kannattavuuteen ja kannustimien muutosten vaikutusta työvoiman tarjontaan. Aluksi osoitetaan työn tarjontateorian avulla, ...
  • Koulutus ja ansiot 

   Tossavainen, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 5 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
  • Lasten päivähoito investointina 

   Kajanoja, Jouko
   VATT-tutkimuksia : 50 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tutkimuksessa kartoitetaan lasten päivähoidon vaikutusta kansantalouteen ja julkiseen talouteen vertailemalla "päivähoitoyhteiskuntaa" ja "kotihoitoyhteiskuntaa". Laskelmissa otetaan huomioon päivähoidon kustannukset ja ...
  • Onko Suomessa liian vähän yrittäjiä? 

   Kiander, Jaakko
   VATT-keskustelualoitteita : 343 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 28.09.2004)
   Tässä raportissa vertaillaan yrittäjyyttä eri maissa. Yrittäjyyttä mitataan itsenäisten pienyrittäjien ja ammatinharjoittajien suhteellisella määrällä. Tarkoituksena on asettaa suomalainen toteutunut yrittäjyysaktiivisuus ...
  • Politiikkatoimien vaikutukset työvoiman tarpeeseen Suomen taloudessa 2010-2025 

   Honkatukia, Juha; Ahokas, Jussi
   VATT Tutkimukset : 161 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.12.2010)
   Tässä raportissa ennakoidaan työvoiman tarvetta Suomen taloudessa vuosien 2010 ja 2025 välisenä aikana. Työvoiman tarvearviot ovat keskeinen osa julkisen sektorin ennakointijärjestelmää, jonka avulla pyritään hahmottamaan ...
  • Progressiivisen tuloverotuksen vaikutus miesten työn tarjontaan 

   Kuismanen, Mika
   VATT-tutkimuksia : 14 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)
  • Recent Labour Market Developments in Europe 

   Räisänen, Heikki
   VATT-tutkimuksia : 116 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.11.2005)
   This study analyses the labour market developments of selected 22 European countries during the last ten years. The developments in employment and unemployment as well as the most essential distributive effects are presented. ...
  • Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen – Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012–2030 

   Honkatukia, Juha; Ahokas, Jussi
   VATT Tutkimukset : 169 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.09.2012)
   Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen talouden kehitystä ja talouskasvun edellytyksiä globaalin finanssikriisin jälkeen. Tutkimus on osa neljän ministeriön ja VATT:n yhdessä toteuttamaa talouden ennakointityötä. Kysyntä- ja ...
  • Talouden tie kohti tasapainoa 

   Leppänen, Seppo
   VATT-keskustelualoitteita : 41 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Työpaikkojen syntyminen ja päättyminen ja rakenteellinen työttömyys 

   Holm, Pasi; Sinko, Pekka; Tossavainen, Pekka
   VATT-tutkimuksia : 52 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tutkimuksessa kuvataan Suomen työmarkkinoita numeerisella työvoimavirtamallilla, jossa irtisanomiset, rekrytoinnit ja palkat määräytyvät endogeenisesti yritysten ja työntekijöiden dynaamisen optimointikäyttäytymisen ...
  • Työvoiman tarve Suomen maakunnissa vuosina 2008-2025 

   Honkatukia, Juha; Ahokas, Jussi
   VATT Tutkimukset : 166 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.09.2011)
   Tässä raportissa esitellään työvoiman tarpeen maakunnittaiset ennusteet vuoteen 2025 asti. Työvoiman tarpeen ennakointi on keskeinen osa julkisen sektorin ennakointijärjestelmää, jonka avulla pyritään hahmottamaan erilaisia ...
  • Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 

   Honkatukia, Juha; Ahokas, Jussi; Marttila, Kimmo
   VATT Tutkimukset : 154 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 06.04.2010)
   Tässä julkaisussa esitellään Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) arvioimat talouden rakenneanalyysin tulokset ja näkemykset toimialakohtaisesta työvoiman tarpeesta vuoteen 2025 saakka. Analyysi on toteutettu ...
  • Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2015–2030 

   Honkatukia, Juha; Niemi, Janne; Ahokas, Jussi; Simola, Antti; Tamminen, Saara; Lehmus, Markku
   VATT Tutkimukset : 181 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 26.05.2015)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan työvoiman tarpeen kehitystä Suomen taloudessa vuosien 2015 ja 2030 välisenä aikana. Tutkimuksessa laaditaan Suomen taloudesta tulevaisuusskenaarioita, joiden perusteella lasketaan ...
  • Työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuudesta ja ennakoinnista 

   Romppanen, Antti; Tuomala, Juha; Venetoklis, Takis; Ilmakunnas, Seija
   VATT-tutkimuksia : 77 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.05.2001)
   Aktiivisella työvoimapolitiikalla on suhdannepoliittinen, rakennepoliittinen ja sosiaalipoliittinen tehtävä. Samalla käytännön työvoimapolitiikka koostuu suuresta joukosta yksittäisiä toimenpiteitä. Kokonaiskuvan saamiseksi ...
  • Verotus, työllisyys, investoinnit ja kokonaistuotanto 

   Työryhmäraportti
   VATT-keskustelualoitteita : 164 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Raportissa tarkastellaan verotuksen ja tulonsiirtojen kokonaistaloudellisia vaikutuksia. Erityisesti pyritään arvioimaan verotuksen vaikutuksia työllisyyteen, investointeihin ja kokonaistuotantoon sekä julkisen talouden ...
  • Yksityisen ja julkisen sektorin palkkoihin vaikuttavat tekijät 

   Korkeamäki, Ossi
   VATT-tutkimuksia : 57 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tutkimuksessa selvitetään vuodet 1987-1994 kattavan suomalaisen yksilötason paneeliaineiston avulla yksityisen ja julkisen sektorin palkanmuodostuksen eroja. Tärkeimpinä selittäjinä mallissa ovat inhimillisen pääoman teorian ...