Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • The Determinants of Unemployment Duration by Gender in Finland 

   Ollikainen, Virve
   VATT-keskustelualoitteita : 316 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 24.11.2003)
   This paper models unemployment durations for men and women in Finland using a nationally representative data set from 1997. We begin with a baseline model where durations are modelled using a single risk discrete time ...
  • Does experience rating reduce disability inflow? 

   Kyyrä, Tomi; Tuomala, Juha
   VATT Working Papers : 46 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.04.2013)
   This study explores whether the experience rating of employers' disability insurance premiums affects the inflow of older employees to disability benefits in Finland. To identify the causal effect of experience rating, we ...
  • Explaining Gender Wage Differentials: Findings from a Random Effects Model 

   Kyyrä, Tomi; Korkeamäki, Ossi
   VATT-keskustelualoitteita : 320 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 18.12.2003)
   In this paper we evaluate the extent to which the gender wage gap in the Finnish manufacturing sector is attributable to within-job wage differentials, sex differences in individual qualifications, and disproportionate ...
  • The Gender Wage Gap and Sex Segregation in Finland 

   Kyyrä, Tomi; Korkeamäki, Ossi
   VATT-keskustelualoitteita : 288 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.01.2003)
   This paper investigates how the segregation of women and men into certain occupations, industries, firms and jobs within the firms is reflected in the gender wage gap in the Finnish manufacturing sector. Using matched ...
  • Hyvinvintivaltio ja sukupuolisopimuksen murtaminen: seminaariesitelmät 

   Koljonen, Kalevi
   VATT-keskustelualoitteita : 70 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
  • Labour Supply, Unemployment and Income Taxation: An Empirical Application for Finnish Females 

   Kuismanen, Mika
   VATT-keskustelualoitteita : 145 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Työn tarjontafunktion estimointi on useimmissa tapauksissa perustunut olettamukseen, että yksilöt voivat valita haluamansa työtuntimäärän. Toisen vahvan olettamuksen mukaan yksilöt, jotka eivät ole työskennelleet, eivät ...
  • Miesten ja naisten palkkaerot yksityisellä sektorilla 

   Kyyrä, Tomi; Korkeamäki, Ossi; Luukkonen, Antti
   VATT-keskustelualoitteita : 327 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.03.2004)
   Tässä tutkimuksessa valotetaan segregaation osuutta sukupuolten välisen palkkaeron syntyyn teollisuudessa ja yksityisen sektorin palvelualoilla. Teollisuuden toimihenkilöillä naisten keskipalkka on 22 % alhaisempi kuin ...
  • Palkkadiskriminaatio Suomen teollisuussektorin toimihenkilöillä vuonna 2000 

   Luukkonen, Antti
   VATT-keskustelualoitteita : 309 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 24.06.2003)
   Tutkimuksessa selvitetään, esiintyykö Suomen teollisuussektorilla mies- ja naistoimihenkilöiden välillä palkkaeroja samassa työssä eli palkkadiskriminaatiota. Sama työ määritellään hyvin tiukasti eli lähes 300 muuttujan ...
  • Sukupuolten palkkaero yksityisissä palveluammateissa 

   Luukkonen, Antti
   VATT-keskustelualoitteita : 321 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 23.12.2003)
   Tutkimuksessa tarkastellaan miesten ja naisten välistä palkkaeroa yksityisellä palvelualalla, ja se perustuu Palvelutyönantajat Ry:n vuoden 2001 aineistoon. Tilastollisessa analyysissä käytetään ns. satunnaisten vaikutusten ...