Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • EU:n itälaajenemisen vaikutuksista: laskelmia tasapainomallilla 

   Kiander, Jaakko; Vaittinen, Risto
   VATT-keskustelualoitteita : 259 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 07.09.2001)
   Tässä tutkimusraportissa tarkastellaan EU:n itälaajenemisen taloudellisia vaikutuksia sekä vanhoihin että uusiin jäsenmaihin numeerisen yleisen tasapainon mallin avulla. Raportissa tarkastellaan EU:n itälaajenemisprosessia ...
  • Hoivapalvelut ja eläkemenot vuoteen 2050 

   Parkkinen, Pekka
   VATT-tutkimuksia : 94 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.11.2002)
   Tutkimuksessa on Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja kansantalouden tilinpidon tilastosarjoihin tukeutuen tarkasteltu yhtäältä julkisten ja yksityisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen sekä toisaalta eläkemenojen ...
  • Kehdosta hautaan - suomalainen hyvinvointiyhteiskuntansa hoivassa 

   Mäki, Tuomo; Parkkinen, Pekka; Vanne, Reijo
   VATT-keskustelualoitteita : 119 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1996)
   Tässä raportissa julkisen talouden menot ja tulot vuonna 1993 on peittävästi kohdennettu väestön iän mukaan vuosiluokille. Tällä tutkimuksella arvioidaan yhtäältä hyvinvointiyhteiskuntamme anteliaisuutta kansalaisen eri ...
  • Regional Labour Market Dynamics, Housing and Migration 

   Hämäläinen, Kari; Böckerman, Petri
   VATT-keskustelualoitteita : 284 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 28.10.2002)
   The aim of this study is to explore the dynamics of regional labour markets in terms of migration flows. In particular, the study explores the impact of labour markets and housing markets on migration. The internal and the ...
  • Suomen ja muiden unionimaiden väestön ikärakenne vuoteen 2050 

   Parkkinen, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 265 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.02.2002)
   Raportissa on tarkasteltu Suomen ja muiden Euroopan unionimaiden väestön määrän ja ikärakenteen muutosta vuosina 2000 - 2050 Eurostatin ja Suomen osalta Tilastokeskuksen väestölaskelmien pohjalta. Väestökehitystä unionimaissa ...
  • Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelumenot vuoteen 2030 

   Parkkinen, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 246 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.01.2001)
   Julkaisussa on tarkasteltu terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluja Suomessa vuodesta 1975 vuoteen 1999 panostuotostutkimuksen ja kansantalouden tilinpidon sekä näiden palvelujen ikäryhmittäisten käyttötilastojen avulla. Tämän ...
  • Vanhusten vuosisata 

   Parkkinen, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 154 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen väestöä viime vuosisadalta aina ensi vuosisadan loppuun saakka olettamalla, että siirtolaisuus on vähäistä, syntyvyys jää nykyiselleen ja elinaika pitenee vuodella vuosikymmenessä. ...
  • What Draws People to Urban Growth Centers: Jobs vs. Pay? 

   Pekkala, Sari
   VATT-keskustelualoitteita : 310 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.06.2003)
   The present study analyses migration patterns in Finland to test if microeconomic evidence for the Harris-Todaro model can be found. The Harris-Todaro hypothesis states that rural-urban migration stems from regional ...