Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Alueellinen muuttoliike ja väestön ikääntyminen 

   Parkkinen, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 40 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Asunto- ja muun talonrakentamisen tarve vuoteen 2005. 

   Työryhmäraportti
   VATT-keskustelualoitteita : 114 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1996)
   Esitettävät arviot asunto- ja muun talonrakentamisen tarpeesta vuoteen 2005 perustuvat oletukseen keskimäärin 3,5 prosentin vuotuisesta talouskasvusta. Perusvaihtoehdossa saadaan 30 000 asunnon vuosittainen tuotantotarve. ...
  • Asuntomarkkinat ja asumisen taloudellinen ohjaus 

   Laakso, Seppo; Loikkanen, Heikki A.
   VATT-keskustelualoitteita : 140 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Kirjoitus käsittelee Helsingin seudun asuntomarkkinoita. Näkökulmana on valtion ja Helsingin kaupungin asuntopolitiikka sekä niiden harjoittama asumisen taloudellinen ohjaus. Artikkelissa esitellään asuntomarkkinoiden ...
  • Demographic Factors and the Demand for Housing in the Helsinki Metropolitan Area 

   Kuismanen, Mika; Laakso, Seppo; Loikkanen, Heikki A.
   VATT-keskustelualoitteita : 191 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   We examine the role of demographics on the housing market in the Helsinki Metropolitan Area (HMA) using the Mankiw and Weil (1989) approach. First, we estimate housing demand for each age group in HMA using cross section ...
  • Demography, Pensions and Welfare: Fertility Shocks and the Finnish Economy 

   Kenc, Turalay; Perraudin, William
   VATT-keskustelualoitteita : 131 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1996)
   The economic effects of an ageing population are preoccupying policy-makers in most industrial countries. In this paper, we study the economic impact of the demographic shock in Finland, a country for which the post-war ...
  • Euroopan unionin itälaajentuminen ja maahanmuutto Suomeen 

   Sarvimäki, Matti
   VATT-tutkimuksia : 98 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.06.2003)
   Tutkimuksessa tarkastellaan siirtolaisuuden talousteorioita sekä Euroopan unionin itälaajentumisen jälkeisen siirtolaisuuden suuruusluokkaa ja vaikutuksia Suomen makrotaloudelle. Aikaisemman tutkimuksen perusteella 0,5-6,2 ...
  • Internal Migration and Labour Market Transitions of Unemployment Workers 

   Haapanen, Mika
   VATT-keskustelualoitteita : 179 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   This study examines two questions: how does internal migration affect labour market transitions of unemployed workers in 1994 and what are the determinants of migration in 1990 - 95. In both cases multinomial logit model ...
  • Julkinen talous ja sukupolvet - Suomen sukupolvitilinpito 

   Vanne, Reijo
   VATT-keskustelualoitteita : 171 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Nykyisten ja tulevien sukupolvien suhteellista nettoverorasitusta on tutkittu sukupolvitilinpitomenetelmällä. Tarkastelut on tehty kolmessa talouske-hitysvaihtoehdossa. Syntyvyyden on kaikissa vaihtoehdoissa oletettu pysyvän ...
  • Julkisen rahan liikkeet Uudenmaan ja muun Suomen välillä 

   Moisio, Antti
   VATT-keskustelualoitteita : 330 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 23.03.2004)
   Tutkimuksessa selvitettiin alueiden välisiä julkisia rahavirtoja käsitteleviä aineistoja. Keskeinen näkökulma oli Uusimaa verrattuna muuhun Suomeen. Lisäksi pohdittiin aluetason rahavirtatarkasteluun liittyviä kysymyksiä ...
  • Kotitalouksien tuki 1980-92 

   Rantanen, Tanja
   VATT-keskustelualoitteita : 71 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
  • Kulutus ja säästäminen väestön ikääntyessä 

   Parkkinen, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 138 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Tutkimuksessa tarkastellaan ikäryhmittäin kulutusta ja kansantaloudellista säästämistä. Näiden ikäryhmittäisten laskelmien ja väestöennusteiden avulla arvioidaan väestön lukumäärän ja ikärakenteen muutosten seurauksia ...
  • Omavaraisen väestön Suomi 

   Parkkinen, Pekka; Loikkanen, Heikki
   VATT-keskustelualoitteita : 195 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tässä raportissa on tutkittu sodan jälkeisen siirtolaisuuden vaikutuksia Suomen väestömäärään ja -rakenteeseen vertailemalla laskennallista omavaraisväestöä todelliseen väestöön. Omavaraisväestö on rakennettu vuosille 1946 ...
  • Perinnönjättömotiivit Suomessa - kotitaloustiedusteluun 1990 perustuva empiirinen tutkimus 

   Kruhse-Lehtonen, Ulla
   VATT-keskustelualoitteita : 105 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Tutkimuksessa tarkasteltiin kulutusta, annettuja tulonsiirtoja ja varallisuutta yhden ja kahden aikuisen kotitalouksissa, joissa viitehenkilö oli vähintään 45-vuotias. Lapsia hankkineita ja lapsettomia verrattiin keskenään. ...
  • Sukupolvien elinkaarityötulot Suomessa 

   Lappeteläinen, Antti
   VATT-keskustelualoitteita : 77 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
  • Syvenevä integraatio, EMU ja aluetaloudellinen kehitys: Seminaariyhteenveto 

   Loikkanen, Heikki A.
   VATT-keskustelualoitteita : 156 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   EMU-asiantuntijaryhmän loppuraportin "Rahaliitto ja Suomi - talouden haasteet" julkistamisen jälkeen eduskunnan suuri valiokunta käsitteli EMU-kysymystä ja edellytti jatkoselvityksiä mm. aluekehityksestä. Valtio-varainministeriö ...
  • Taxation, Employment and the Environment - General Equilibrium Analysis with Unionised Labour Markets 

   Sinko, Pekka
   VATT-tutkimuksia : 54 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   We evaluate the effects of labour and environmental taxes in a general equilibrium model with unionised labour markets and involuntary unemployment. Environmental externality is related to the consumption of a polluting ...
  • Welfare Differentials and Inequality in the Finnish Labour Market over the 1990s Recession 

   Kyyrä, Tomi
   VATT-tutkimuksia : 68 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 03.11.2000)
   Using a large panel of Finnish males, we study how the recession of the early 1990s hit different worker groups and affected inequality in the labour market. Despite large employment losses the cross-section dispersion of ...