Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • 1990s Economic Crisis. The Research Programme on the Economic Crisis of the 1990s in Finland. Final Report 

   Kiander, Jaakko; Virtanen, Sari
   VATT-julkaisuja : 27 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.09.2002)
   This final report contains the abstracts of the findings of the research projects which participated in the Academy of Finland's research programme in 1998-2001. The programme analysed the causes and consequences of the ...
  • 1990s the economic crisis in Finland. The Research Programme of the Academy of Finland: Down from the heavens, up from the ashes. The Finnish economic crisis of the 1990s in the light of economic and social research 

   Kalela, Jorma; Kiander, Jaakko; Kivikuru, Ullamaija; Loikkanen, Heikki A.; Simpura, Jussi
   VATT-julkaisuja : 27 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.11.2001)
   Finland experienced an exceptionally deep and long economic crisis during the first half of the 1990s. Within four years, output was reduced by more than 10 percent and the unemployment rate quadrupled to almost 17 percent. ...
  • Aktiivisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden työllistävyys 

   Rantala, Juha
   VATT-tutkimuksia : 25 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Tutkimus käsittelee aktiivisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikutusta työllistymiseen. Työn tarkoituksena on arvioida sitä onko toimenpiteillä edesautettu työttömien pysyvää työllistymistä, ovatko nuorille ja ...
  • Belgium as a small open economy in the core of Europe 

   Abraham, Filip
   VATT-keskustelualoitteita : 109 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Small open economies in Europe share many of the same characteristics, policy choices and economic problems. This paper argues that Belgium is profoundly affected by its position as a small open economy in the core of the ...
  • Economic Incentives and Labour Market Transitions of the Aged Finnish Workforce 

   Hakola, Tuulia
   VATT-tutkimuksia : 89 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.06.2002)
   This PhD thesis is a collection of studies on retirement in Finland. The main purpose is to assess labour market transitions of the aged and focus on the e.ect of the economic incentives. All of the studies are empirical ...
  • The Evolution of the Finnish Model in the 1990s: from Depression to High-tech Boom 

   Kiander, Jaakko
   VATT-keskustelualoitteita : 344 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.12.2004)
   Finland has recently got much admiration due to economic success reflected in rankings of competitiveness, technology, education and economic growth. This success has largely been embodied in the growth of Nokia group and ...
  • Finland 1990-2005 - A Time of Challenge and Preparation 

   Romppanen, Antti
   VATT-julkaisuja : 1 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
   The title of the publication "Finland 1990-2005 - A Time of Challenge and Preparation" shows the main features of the report. The international economic integration, the growing global and local environmental problems, and ...
  • Globalisaatio ja työn loppu? Talous ja työllisyys vuoteen 2030 

   Kiander, Jaakko; Romppanen, Antti; Parkkinen, Pekka; Ilmakunnas, Seija
   VATT-keskustelualoitteita : 231 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 03.11.2000)
   Tässä julkaisussa arvioidaan Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehitysnäkymiä vuoteen 2030 asti. Raportissa kuvataan teknologisen kehityksen, tuottavuuden kasvun ja työllisyyden välisiä riippuvuuksia ja arvioidaan ...
  • Harmaan talouden miljardit - Raportti Suomen piilotalouden laajuudesta ja ilmenemismuodoista 

   Lith, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 142 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
  • Hyvinvointi ja työmarkkinoiden eriytyminen 

   Hjerppe, Reino; Räisänen, Heikki
   VATT-julkaisuja : 40 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 05.10.2004)
   Käsillä oleva teos on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen vuosikirja 2004. Neljäntoista kirjoittajan artikkeleissa lähestytään työmarkkinoiden ilmiöitä uusista näkökulmista ja uudelleenarviointeja tehden. Lukijalle ...
  • Maailman kilpailukykyisin maa? Tuottavuus ja investoinnit Suomessa 1975-2000 

   Junka, Teuvo
   VATT-tutkimuksia : 95 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.04.2003)
   Työn tuottavuus kasvoi Suomessa vuosina 1976-2000 keskimäärin kolme prosenttia vuodessa. Teollisuudessa kasvu oli keskimäärin 5,7 prosenttia vuodessa. Teollisuudessa työn tuottavuuden kasvu oli yli kolminkertainen ...
  • Mitä on työvoimapolitiikka? 

   Heinonen, Elisabet; Hämäläinen, Kari; Räisänen, Heikki; Sihto, Matti; Tuomala, Juha
   VATT-julkaisuja : 38 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 03.06.2004)
   Mitä on työvoimapolitiikka? –kirja (183 s.) on alan suomenkielinen perusteos (VATT-julkaisuja 38), joka on laadittu Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja työministeriön yhteistyönä. Kirjassa esitellään työmarkkinoiden ...
  • On Open Economy Tax Policy 

   Hetemäki, Martti
   VATT-tutkimuksia : 6 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
  • Parempi työllisyys, pienempi työttömyys - Kuinka se tehdään? 

   Räisänen, Heikki
   VATT-julkaisuja : 35 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 24.04.2003)
   Keskustelu työllisyydestä, työttömyydestä ja keinoista niihin vaikuttamiseksi osuu hyvinvointiyhteiskunnan perusteisiin. Sitkeä rakenteellinen työttömyys on jäänyt jäljelle useiden talouskasvun vuosien jälkeen, vaikka uusia ...
  • Pienituloisuuden dynamiikka Suomessa 

   Lyytikäinen, Teemu
   VATT-keskustelualoitteita : 293 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.02.2003)
   Tietämys pienituloisuudesta Suomessa on rajoittunut lähinnä poikkileikkausaineistoista saatuihin tietoihin pienituloisten joukon koosta ja koostumuksesta eri vuosina. Aikaisempaa kuvaa täydennetään tässä tutkimuksessa ...
  • Post-Unemployment Wages and Economic Incentives to Exit from Unemployment 

   Kyyrä, Tomi
   VATT-tutkimuksia : 56 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   This study represents the results of a comparative econometric analysis of the determinants of earnings and unemployment durations. The analysis uses two sets of panel data, one drawn from the outflows of unemployment and ...
  • Rakenteellinen työttömyys. Tutkimusinventaari ja politiikkajohtopäätökset 

   Räisänen, Heikki
   VATT-tutkimuksia : 92 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 23.09.2002)
   Tutkimus käsittelee rakenteellista työttömyyttä ja siihen vaikuttavia politiikkatoimenpiteitä. Tutkimuksen keskeinen aineisto on 44 tutkimuksen inventaari 1) tulonjakoon, 2) verotukseen ja työn kysyntään, 3) sosiaaliturvaan, ...
  • Recent Labour Market Developments in Europe 

   Räisänen, Heikki
   VATT-tutkimuksia : 116 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.11.2005)
   This study analyses the labour market developments of selected 22 European countries during the last ten years. The developments in employment and unemployment as well as the most essential distributive effects are presented. ...
  • The Research Programme of the Academy of Finland: Conference 1999 

   Kiander, Jaakko
   VATT-julkaisuja : 27 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.05.2000)
  • The Research Programme of the Academy of Finland: the Projects 

   Kiander, Jaakko
   VATT-julkaisuja : 27 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)