• GATTin merkitys maailmankaupan vapauttamisessa 

   Arola, Mika
   VATT-keskustelualoitteita : 98 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   GATT-sopimuksen tavoitteena on ollut maailmankaupan vapauttaminen alentamalla kaupanesteitä jäsenmaiden väliltä. GATTin ansiosta tullit ovatkin laskeneet pieneen osaan niiden tasosta GATTia edeltävänä aikana. Sen uusimpaan ...
  • Tuontisuojan purkaminen yleisen tasapainon mallissa - GATTin vaikutukset Suomen elintarviketalouteen 

   Sinko, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 104 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Tutkimuksessa sovelletaan numeerista yleisen tasapainon menetelmää GATTin Uruguayn kierroksen vaikutusten arvioimiseen Suomessa. GATT-sopimuksen velvoitteista esitetään mallilaskelmiin soveltuva tulkinta. Vaikutusten ...