Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Laskelmia yritys- ja pääomaverouudistuksesta 

   Rauhanen, Timo; Kari, Seppo; Karikallio, Hanna; Hietala, Harri
   VATT-keskustelualoitteita : 338 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.06.2004)
   Tutkimuksessa arvioidaan hallituksen toukokuussa 2004 esittämän veropaketin vaikutuksia pk-yritysten verorasitukseen, investointi- ja voitonjakokannusteisiin sekä suurten yritysten investointeihin. Veropaketin keskeisiä ...
  • Osakeyhtiöiden verotuksen investointikannustimet 

   Kröger, Outi
   VATT-tutkimuksia : 70 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2000)
   Eriytetty tuloverojärjestelmä aiheuttaa noteeraamattomissa osakeyhtiöissä investointikannustimen, kun osinko verotetaan osittain ansiotulona ja osittain pääomatulona. Vuoden 1997 yritysaineiston perusteella 35 prosentilla ...