• Determinants of Expenditure Variation in Finnish Municipalities 

   Moisio, Antti
   VATT-keskustelualoitteita : 269 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.03.2002)
   This paper focuses on two separate issues. First, the expenditure response of Finnish municipalities to price and income changes during the matching grants period is examined. Second, the existence of the so-called "flypaper ...
  • Käytettävissä olevien tulojen liikkuvuus vuosina 1990-1999 

   Sullström, Risto; Riihelä, Marja
   VATT-keskustelualoitteita : 270 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.05.2002)
   Poikittaisaineistoilla tehdyt selvitykset osoittavat, että tuloilla mitattu eriarvoisuus on lisääntynyt Suomessa 1990-luvulla. Tarkasteluissa on jäänyt selvittämättä elinkaaritulon vaikutus tuloksiin. Tutkimuksessa ...
  • Labour Supply, Unemployment and Income Taxation: An Empirical Application for Finnish Females 

   Kuismanen, Mika
   VATT-keskustelualoitteita : 145 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Työn tarjontafunktion estimointi on useimmissa tapauksissa perustunut olettamukseen, että yksilöt voivat valita haluamansa työtuntimäärän. Toisen vahvan olettamuksen mukaan yksilöt, jotka eivät ole työskennelleet, eivät ...