Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • 1990-luvun talouskriisi. Suomen Akatemian tutkimusohjelma. Laman pitkä varjo. Seminaari 13.4.2000 

   Kiander, Jaakko
   VATT-julkaisuja : 27 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2000)
   Suomen 1990-luvun talouskriisiä tutkiva Suomen Akatemian tutkimusohjelma piti avoimen seminaarin Helsingissä Säätytalolla 13.4.2000. Seminaarin aiheena oli Laman pitkä varjo. Seminaarissa tutkimusohjelman tutkijat kertoivat ...
  • 1990s Economic Crisis. The Research Programme on the Economic Crisis of the 1990s in Finland. Final Report 

   Kiander, Jaakko; Virtanen, Sari
   VATT-julkaisuja : 27 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.09.2002)
   This final report contains the abstracts of the findings of the research projects which participated in the Academy of Finland's research programme in 1998-2001. The programme analysed the causes and consequences of the ...
  • 1990s the economic crisis in Finland. The Research Programme of the Academy of Finland: Down from the heavens, up from the ashes. The Finnish economic crisis of the 1990s in the light of economic and social research 

   Kalela, Jorma; Kiander, Jaakko; Kivikuru, Ullamaija; Loikkanen, Heikki A.; Simpura, Jussi
   VATT-julkaisuja : 27 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.11.2001)
   Finland experienced an exceptionally deep and long economic crisis during the first half of the 1990s. Within four years, output was reduced by more than 10 percent and the unemployment rate quadrupled to almost 17 percent. ...
  • Estonia and Finland - A Retrospective Socioenonomic Comparison 

   Lugus, Olev; Vartia, Pentti
   VATT-tutkimuksia : 15 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)
  • Finland 1990-2005 - A Time of Challenge and Preparation 

   Romppanen, Antti
   VATT-julkaisuja : 1 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
   The title of the publication "Finland 1990-2005 - A Time of Challenge and Preparation" shows the main features of the report. The international economic integration, the growing global and local environmental problems, and ...
  • Finnish Economy - Structural Indicators 2004 

   Kiander, Jaakko; Kröger, Outi; Romppanen, Antti
   Talouden rakenteet : 2004 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.09.2004)
   The publication contains a large number of figures accompanied with a short explanatory text. It illustrates Finland's economic performance and economic policy compared with other countries. It also deals with public ...
  • Finnish Economy - Structural Indicators 2006 

   Kiander, Jaakko; Kröger, Outi; Romppanen, Antti
   Talouden rakenteet : 2006 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.10.2006)
   Finnish Economy - Structural Indicators 2006 gives a comprehensive picture of the Finnish Economy. It covers issues ranging from developments in the national economy, structural changes, labor markets, taxation, public ...
  • Finnish Economy - Structural Indicators 2008 

   Kröger, Outi; Romppanen, Antti; Ilmakunnas, Seija
   Talouden rakenteet : 2008 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 12.06.2008)
   Finnish Economy - Structural Indicators 2008 gives a comprehensive picture of the Finnish Economy. It covers issues ranging from developments in the national economy, structural changes, labor markets, taxation, public ...
  • The Finnish Welfare State at the Turn of the Millennium. VATT Yearbook 1999. 

   Hjerppe, Reino; Voipio, Iikko; Ilmakunnas, Seija
   VATT-julkaisuja : 28 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.11.2000)
   The VATT research programme for 1997-1999 examined the structural factors of the public economy that influence the present state of the Finnish welfare state and its future prospects. The central task was to assess how a ...
  • Hyvinvointi ja työmarkkinoiden eriytyminen 

   Hjerppe, Reino; Räisänen, Heikki
   VATT-julkaisuja : 40 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 05.10.2004)
   Käsillä oleva teos on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen vuosikirja 2004. Neljäntoista kirjoittajan artikkeleissa lähestytään työmarkkinoiden ilmiöitä uusista näkökulmista ja uudelleenarviointeja tehden. Lukijalle ...
  • Hyvinvointivaltio 2000-luvun kynnyksellä, VATT-vuosikirjan 1999 artikkelit 

   Hjerppe, Reino; Voipio, Iikko; Ilmakunnas, Seija; Valppu, Pirkko
   VATT-julkaisuja : 28 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 14.12.1999)
   VATT-vuosikirja 1999 "Hyvinvointivaltio 2000-luvun kynnyksellä" (VATT-julkaisuja 28:1) julkistettiin 30.9.1999. Teos oli pitkälle tiivistetty VATT:n kolmivuotisen tutkimusohjelman tuloksista. Nyt julkistettava artikkelikokoelma ...
  • Hyvinvointivaltio 2000-luvun kynnyksellä. VATT-vuosikirja 1999 

   Hjerppe, Reino; Voipio, Iikko; Ilmakunnas, Seija
   VATT-julkaisuja : 28 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.09.1999)
   VATT:n tutkimusohjelmassa vuosille 1997-1999 on kartoitettu niitä julkisen talouden rakenteellisia tekijöitä, jotka vaikuttavat suomalaisen hyvinvointivaltion nykytilaan ja tulevaisuudennäkymiin. Keskeistä on ollut arvioida, ...
  • Julkinen talous globalisoituvassa maailmantaloudessa 

   Hjerppe, Reino
   VATT-julkaisuja : 36 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.07.2003)
   Globalisaatio muuttaa nopeasti Suomen kansantalouden kansainvälistä toimintaympäristöä ja talouden reunaehtoja. Pääoma ja yritykset liikkuvat entistä herkemmin maasta toiseen ja maat käyvät keskenään verokilpailua. Kioton ...
  • Kasvumallin muutos ja veropolitiikan haasteet 

   Kiander, Jaakko; Hjerppe, Reino; Kari, Seppo
   VATT-julkaisuja : 44 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.10.2006)
   Markkinoiden vapauttaminen ja globalisaatio ovat merkinneet suurta muutosta Suomen talouden toimintatapoihin ja kehityksen reunaehtoihin. Pääoma, yritykset ja työvoima liikkuvat entistä herkemmin ja kilpailu on kiristynyt. ...
  • Parempi työllisyys, pienempi työttömyys - Kuinka se tehdään? 

   Räisänen, Heikki
   VATT-julkaisuja : 35 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 24.04.2003)
   Keskustelu työllisyydestä, työttömyydestä ja keinoista niihin vaikuttamiseksi osuu hyvinvointiyhteiskunnan perusteisiin. Sitkeä rakenteellinen työttömyys on jäänyt jäljelle useiden talouskasvun vuosien jälkeen, vaikka uusia ...
  • Proceedings of the Workshop on the Evaluation of Public Sector Performance 

   Leppänen, Seppo; Loikkanen, Heikki A.
   VATT-julkaisuja : 7 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
   The expansion of the public sector and evaluation of public sector perfomance are dealt with in this collection of papers which were originally presented in a workshop arranged by the Government Institute for Economic ...
  • The Research Programme of the Academy of Finland: Conference 1999 

   Kiander, Jaakko
   VATT-julkaisuja : 27 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.05.2000)
  • The Research Programme of the Academy of Finland: the Projects 

   Kiander, Jaakko
   VATT-julkaisuja : 27 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
  • Suomen Akatemian tutkimusohjelman projektit 

   Kiander, Jaakko
   VATT-julkaisuja : 27 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
  • Suomi 10 vuotta Euroopan unionissa - Taloudelliset vaikutukset 

   Kiander, Jaakko; Romppanen, Antti
   VATT-julkaisuja : 42 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.04.2005)
   Euroopan yhdentymiskehitys on ollut nopeaa. Vuonna 1990 aloitettiin Efta- ja EY-maiden välillä neuvottelut Euroopan talousaluesopimuksesta. Ennen kuin sopimus ehti tulla voimaan, Suomi haki muiden Efta-maiden tavoin ...