• Kustannusvaikuttava terveydenhuolto ja lääkehoidot tulevaisuudessa 

      Kuusi, Osmo
      VATT-keskustelualoitteita : 461 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.12.2008)
      Tutkielmassa tarkastellaan erityisesti kahta teemaa: mitä merkitsee kustannusvaikuttava julkinen terveydenhuolto ja kuinka voidaan päätyä kustannusvaikuttaviin ratkaisuihin lääkehoidoissa, joille uusi geenitekniikka on ...