• Suomalaiset mikrosimulointimallit päätöksenteon valmistelussa ja tutkimuksessa 

      Haataja, Anita
      VATT-keskustelualoitteita : 296 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.02.2003)
      Keskustelualoite käsittelee suomalaisia etuus- ja verojärjestelmien suunnitteluun ja arviointiin kehitettyjä mikrosimulointimalleja, SOMA ja TUJA, niiden taustaa ja hyväksikäyttöä valtiovarainministeriön sekä sosiaali- ja ...