Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Common or own goals: Reforming the financing of the European Union 

   Kari, Seppo; Määttänen, Niku; Ropponen, Olli; Tamminen, Saara; Valkonen, Tarmo
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjaPublications of the Government's analysis, assessment and research activities : 29/2018 (Valtioneuvoston kansliaPrime Minister's Office, 03.04.2018)
   This study evaluates the Monti report and the suggested new own resources from the point of the view of optimal taxation and fiscal federalism. Monti report emphasizes the objectives of EU and vaguely described European ...
  • Dissecting the EU's Recent Anti-Tax Avoidance Measures: Merits and Problems 

   Collier, Richard; Kari, Seppo; Ropponen, Olli; Simmler, Martin; Todtenhaupt, Maximilian
   EconPol Policy Report : 8/2018 (ifo Institute, 13.08.2018)
   Profit-shifting activities by multinational enterprises (MNEs) is widespread. Academics and policymakers agree that such activity should be curbed by diminishing the opportunities that exist within the international tax ...
  • Firm Responses to an Interest Barrier: Empirical Evidence 

   Harju, Jarkko; Kauppinen, Ilpo; Ropponen, Olli
   VATT Working Papers : 90 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 27.06.2017)
   This paper studies the effects of an interest barrier that was introduced in Finland to restrict the profit-shifting opportunities of multinational enterprises (MNEs). We employ full population data of Finnish, Swedish and ...
  • Globalisaatio, digitalisaatio ja kansainvälinen yritysverotus 

   Kari, Seppo; Ropponen, Olli
   VATT Muistiot : 55 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 20.12.2018)
   Kansainvälisen yritysverotuksen voimassa olevat periaatteet luotiin 1920-luvulla. Niiden keskeinen piirre on voittojen verottaminen siellä missä yrityksellä on arvoa luovaa toimintaa (lähdevaltioperiaate). Globalisaatio ...
  • Investment Incentives and Tax Competition under the Allowance for Growth and Investment (AGI) 

   Kari, Seppo; Laitila, Jussi; Ropponen, Olli
   VATT Working Papers : 110 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 24.10.2018)
   We employ a dynamic investment model to study the investment incentives of the Allowance for Growth and Investment (AGI) proposed by the European Commission in its two-step approach towards the Common Consolidated Corporate ...
  • Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia 

   Grönberg, Sami; Kari, Seppo; Ropponen, Olli
   VATT Valmisteluraportit : 18 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 13.08.2013)
   Tässä raportissa tarkastellaan 4.4.2013 kehysriihessä tehtyjen päätösten vaikutusta yrittäjän ja hänen yrityksensä verotukseen sekä investointikannusteisiin. Yrittäjän oletetaan valitsevan tulolajit (palkan ja osingon) ...
  • Kokonaiskulutuksen kehitys Suomessa talouden ulkopuolisten tekijöiden suhteen vuosina 1985-2001 

   Ropponen, Olli
   VATT-tutkimuksia : 117 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 27.12.2005)
   Tutkimuksessa tarkastellaan elinkaarimallin lähtökohdista kotitalouden viitehenkilön iän, syntymävuoden (kohortin) ja tarkasteluvuosien vaikutusta kokonaiskulutukseen. Aineistoina käytetään Tilastokeskuksen vuosien 1985, ...
  • Literature review of the dynamic effects of corporate income taxation 

   Kari, Seppo; Ropponen, Olli
   VATT Muistiot : 40 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.11.2014)
   This mimeo provides a literature review of corporate income taxation. The results in the literature are then used to try to understand the most likely implications of a Finnish corporate income tax rate cut in 2014. The ...
  • Makeisvero – tehokasta kulutusverotusta vai kulutuskäyttäytymisen ohjausta? 

   Kosonen, Tuomas; Ropponen, Olli
   VATT Muistiot : 21 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 24.08.2012)
   Vuoden 2011 alusta Suomessa otettiin käyttöön makeisvero, jonka mielekkyydestä on käyty paljon keskustelua. Empiirisen aineiston perusteella makeisten ja jäätelöiden kuluttajahinnat ovat nousseet makeisveron seurauksena ...
  • Mihin perintöveroa tarvitaan? 

   Eerola, Essi; Ropponen, Olli
   VATT Policy Brief : 1-2015 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 20.02.2015)
   Perintö- ja lahjaverolla verotetaan perintönä, testamentilla ja lahjana saatuja omaisuuksia. Vaikka perintövero on oma veromuotonsa, sen toimivuus ja vaikutukset riippuvat myös muista veroista. Erityisesti perintöveron ...
  • Miten yrityksiä pitäisi verottaa? 

   Harju, Jarkko; Matikka, Tuomas; Pirttilä, Jukka; Ropponen, Olli
   Talous & Yhteiskunta : 3/2013 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 07.10.2013)
   (Lähes) kaikki mitä olet aina halunnut tietää yritysverotuksesta mutta et ole rohjennut kysyä Koetamme selvittää selvällä suomen kielellä, mitä yritysverotus on, miten se vaikuttaa, mitä Suomen yritysverotuksessa on ...
  • Monikansallisten yritysten voitonsiirto ja yhteisöveropohjan rapautuminen – kokoluokan arviointia kansainvälisen kirjallisuuden valossa 

   Lumme, Mikko; Ropponen, Olli
   VATT Muistiot : 58 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 03.06.2020)
   Tässä muistiossa kartoitamme yritysten voitonsiirron vuoksi tapahtuvan yhteisöveropohjien rapautumisen suuruusluokkaa kirjallisuuden tarjoamien tulosten avulla. Lisäksi keskustelemme arvioiden taustalla olevista ...
  • A Note on the Effects of Income-Splitting under Dual Income Tax 

   Kari, Seppo; Ropponen, Olli
   VATT Working Papers : 81 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 14.10.2016)
   This paper reconsiders the income-splitting rules of the Nordic dual income tax system, introduced to address the incentives to shift income between labor and capital income tax bases. These rules impute a return on equity, ...
  • A Note on the Robustness of Card and Krueger (1994) and Neumark and Wascher (2000) 

   Ropponen, Olli
   VATT Working Papers : 25 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 14.06.2011)
   This note adds to the discussion originating from David Card and Alan B. Krueger (1994; CK) and David Neumark and William Wascher (2000; NW). It re-evaluates their results by using the semiparametric difference-in-differences ...
  • Perintö- ja lahjavero: kirjallisuuskatsaus 

   Ropponen, Olli
   VATT Muistiot : 45 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.02.2015)
   Muistiossa käsitellään keskeisimpiä perintö- ja lahjaverolle tarjottuja rooleja verojärjestelmässä sekä tarkastellaan perintöverotusta sukupolvenvaihdoksen yhteydessä ja kansainvälisessä ympäristössä. Kirjallisuuden mukaan ...
  • Prospect Theory, Fairness, and the Escalation of Conflict at a Negotiation Impasse 

   Miettinen, Topi; Ropponen, Olli; Sääskilahti, Pekka
   The Scandinavian Journal of Economics (05 / 2019)
   We study a bilateral negotiation set‐up where, at a bargaining impasse, the disadvantaged party chooses whether to escalate the conflict or not. Escalation is costly for both parties, and it results in a random draw of the ...
  • Reconciling the evidence of Card and Krueger (1994) and Neumark and Wascher (2000) 

   Ropponen, Olli
   VATT Working Papers : 24 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.04.2011)
   We employ the original Card and Krueger (1994) and Neumark and Wascher (2000) data together with the changes-in-changes (CIC) estimator to re-examine the evidence of the effect of minimum wages on employment. Our study ...
  • The role of information in tax compliance: Evidence from a natural field experiment 

   Kosonen, Tuomas; Ropponen, Olli
   VATT Working Papers : 48 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 16.09.2013)
   It is challenging to distinguish the role of information in tax compliance from other factors affecting it. This paper utilizes a novel natural field experiment design to study the issue. In the experiment firms reporting ...
  • Shocking news and cognitive performance 

   Poutvaara, Panu; Ropponen, Olli
   European Journal of Political Economy (Elsevier, 2018)
   We study how shocking news affects cognitive performance. Identifying these effects makes societies more resilient by helping to adjust policy responses to reduce indirect costs of future atrocities. Our analysis is based ...
  • Sukupolvenvaihdoksen vaikutus perheyritysten toimintaan 

   Ropponen, Olli
   VATT Tutkimukset : 174 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.10.2013)
   Tässä tutkimuksessa arvioidaan sukupolvenvaihdoksen ja siihen liittyvien perintöveroseuraamusten vaikutuksia yrityksen voitonjakoon, rahoitukseen ja suorituskykyyn. Suorituskyvyllä tarkoitetaan yrityksen kasvua ja ...