Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Avautuva Suomi - tulevaisuuden haasteet 

   Romppanen, Antti; Leppänen, Seppo
   VATT-julkaisuja : 11 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)
   Onko vuosituhannen vaihteen maailma edelleen Länsi-Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Japanin kypsyvien talouksien hallitsema Bermudan kolmio? Vai vetääkö Kiina maailmantalouden uuteen nousuun? Ratkaiseeko tekninen kehitys ...
  • Finland 1990-2005 - A Time of Challenge and Preparation 

   Romppanen, Antti
   VATT-julkaisuja : 1 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
   The title of the publication "Finland 1990-2005 - A Time of Challenge and Preparation" shows the main features of the report. The international economic integration, the growing global and local environmental problems, and ...
  • Finland's First 10 Years in the European Union - Economic Consequences 

   Kiander, Jaakko; Romppanen, Antti
   VATT-keskustelualoitteita : 377 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 13.01.2006)
   This paper summarizes the economic performance of Finland in 1995–2004 and compares the actual developments to the projections made prior to the EU membership. The paper also assesses the impacts of the structural changes ...
  • Finnish Economy - Structural Indicators 2004 

   Kiander, Jaakko; Kröger, Outi; Romppanen, Antti
   Talouden rakenteet : 2004 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.09.2004)
   The publication contains a large number of figures accompanied with a short explanatory text. It illustrates Finland's economic performance and economic policy compared with other countries. It also deals with public ...
  • Finnish Economy - Structural Indicators 2006 

   Kiander, Jaakko; Kröger, Outi; Romppanen, Antti
   Talouden rakenteet : 2006 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.10.2006)
   Finnish Economy - Structural Indicators 2006 gives a comprehensive picture of the Finnish Economy. It covers issues ranging from developments in the national economy, structural changes, labor markets, taxation, public ...
  • Finnish Economy - Structural Indicators 2008 

   Kröger, Outi; Romppanen, Antti; Ilmakunnas, Seija
   Talouden rakenteet : 2008 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 12.06.2008)
   Finnish Economy - Structural Indicators 2008 gives a comprehensive picture of the Finnish Economy. It covers issues ranging from developments in the national economy, structural changes, labor markets, taxation, public ...
  • Globaalitalous ja Suomi 

   Romppanen, Antti; Leppänen, Seppo
   VATT-julkaisuja : 18 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Suomen lähialueiden murrokset ja EU-jäsenyys ovat hallinneet viime vuodet suomalaisten ajatuksia. Samanaikaisesti koko maailmantalous on ollut myllerryksessä. Raha- ja valuuttamarkkinoiden pelisäännöt on kirjoitettu uusiksi, ...
  • The Global Economy and Finland 

   Romppanen, Antti; Leppänen, Seppo
   VATT-julkaisuja : 21 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   The framework for Finland's growth policy has changed. The Economic and Monetary Union, increasing instability of international financial markets and dominant role of multinational companies limit the possibilities for ...
  • Globalisaatio ja työn loppu? Talous ja työllisyys vuoteen 2030 

   Kiander, Jaakko; Romppanen, Antti; Parkkinen, Pekka; Ilmakunnas, Seija
   VATT-keskustelualoitteita : 231 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 03.11.2000)
   Tässä julkaisussa arvioidaan Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehitysnäkymiä vuoteen 2030 asti. Raportissa kuvataan teknologisen kehityksen, tuottavuuden kasvun ja työllisyyden välisiä riippuvuuksia ja arvioidaan ...
  • Hours of Work and Time Use of Employment People in Estonia and Finland 

   Romppanen, Antti; Aedna, Elmar
   VATT-keskustelualoitteita : 25 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Ikääntyvät työmarkkinoilla 

   Romppanen, Antti; Rantala, Juha
   VATT-keskustelualoitteita : 311 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 24.07.2003)
   Raportissa on tarkasteltu ikääntyvien työmarkkina-asemassa 1990-luvulla tapahtuneita muutoksia yleisten työvoimatilastojen ja yksilökohtaisten paneeliaineistojen avulla. Suomessa on 55-64-vuotiaiden työllisyysaste kohonnut ...
  • Investointeihin vaikuttavista tekijöistä 

   Mäkelä, Pekka; Romppanen, Antti; Valppu, Pirkko
   VATT-keskustelualoitteita : 101 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Keskeisin selitys vientiteollisuuden investoinneille on tuotteiden kysyntä ja sen heijastuminen kapasiteetin käyttöasteeseen. Pääoman käyttökustannusten ja muiden hinta- tai kustannustekijöiden merkitys on vähäisempi. ...
  • Julkinen talous ja väestön ikääntyminen pitkällä aikavälillä - katsaus kirjallisuuteen ja simulointeja sukupolvimallilla 

   Romppanen, Antti; Kilponen, Juha
   VATT-keskustelualoitteita : 263 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.11.2001)
   Julkisen talouden tasapainon ja kokonaistaloudellisen kehityksen suhdetta on yleensä tarkasteltu lyhyen ja keskipitkän aikavälin stabilisaatioongelmana. Asialla on kuitenkin merkitystä myös pitkän ajan kasvun ja talouden ...
  • Julkisen velan hallinta eräissä EU-maissa. Helsinki 1999 

   Mäki, Tuomo; Romppanen, Antti; Virén, Matti
   VATT-keskustelualoitteita : 193 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Maakohtaiset erot julkisen talouden ongelmien ovat huomattavan suuria, eikä mitään selvää yhteistä mallia ongelmien synnyn ja ratkaisun suhteen tunnu olevan. Joka tapauksessa yhteisiä tekijöitä ovat mm. talouksien ...
  • Länsi-Euroopan taloudellinen kehitys ja Suomen talouspolitiikan suuntaviivat 

   Romppanen, Antti; Leppänen, Seppo
   VATT-keskustelualoitteita : 52 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)
  • Maailmantalouden yhdentyminen 

   Romppanen, Antti
   VATT-muistioita : 66 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.2004)
  • Nuoret työhön - varttuneet kouluun. Näkökohtia koulutuksen kehittämisestä 

   Mäki, Tuomo; Romppanen, Antti
   VATT-muistioita : 40 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
  • Opening Finland - Challenges for the Future 

   Romppanen, Antti; Leppänen, Seppo
   VATT-julkaisuja : 13 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
   At the turn of the millennium will the world continue to be dominated by the mature economies of Western Europe, North America and Japan or will new powers of equal stature arise? What will Europe be like outside of the ...
  • Suomen työeläkejärjestelmä kestää vertailun 

   Romppanen, Antti
   VATT-muistioita : 39 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
  • Suomi 10 vuotta Euroopan unionissa - Taloudelliset vaikutukset 

   Kiander, Jaakko; Romppanen, Antti
   VATT-julkaisuja : 42 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.04.2005)
   Euroopan yhdentymiskehitys on ollut nopeaa. Vuonna 1990 aloitettiin Efta- ja EY-maiden välillä neuvottelut Euroopan talousaluesopimuksesta. Ennen kuin sopimus ehti tulla voimaan, Suomi haki muiden Efta-maiden tavoin ...